Služby Mestskej knižnice Móra Jókaiho

Prezenčné použitie knižničných dokumentov

 • Všetky knižničné dokumenty

Výpožička knižničných dokumentov

 • Knihy

 • Periodiká

 • Výpožička dokumentov z príručnej knižnice mimo otváracieho času, od soboty do utorka

 • Výpožička kurentných časopisov mimo otváracieho času, od soboty do utorka

Medziknižničná výpožičná služba

 • Original

 • V kópii

Reprografické služby

 • Vyhotovenie fotokópií(multifunkčná tlačiareň)

Počítačové služby

 

 • Tlač

Informačné služby o:

 • Knižničnom fonde

 • Knižničných službách

 • Okruhu získavania knižničných dokumentov

 • Používaní knižnice

 • Katalógoch knižnice

 • Prírastkoch fondu knižnice

 • Rezervácia dokumentov

 • Oznámenie o rezervovanom diele

 • Predĺženie výpožičnej doby

 • Informácie o knižničnom systéme

 • Sprostredkovanie služieb iných knižníc

   

Informácie o odbornej literatúre

 • Odporúčanie dokumentov

 • Sledovanie tlače

 • Verejnoprospešné informácie

Podujatia

 • Podujatia napomáhajúce výuke a samovzdelávaniu

 • Informatická príprava

 • Podujatia venujúce sa remeslám a zručnosti

 • Podujatia popularizujúce literatúru a knižnicu

Výstavy

Starostlivosť o handicapovaných

Knižničná propaganda

 

Registračný a Služby poplatok v 2014

Registračný poplatok: 

 •  Dospelý 2000,- Ft
 •  študent 1000,- Ft
 •  Príjemca 1000,- Ft
 •  Zadarmo: Mladší 16 rokov, Nad 70 rokov, vychovávateľ, knihovník atď.)

Poplatok za neskoré: 10 Ft/dokument/den

 •  Poštovné +150,- Ft / varovania

Služby poplatok:

 •  Tlač 20,- Ft/stránky, · Skenovanie 50,-Ft/strana