Jókai -és Helyismereti Gyűjtemény

Az állomány nagy része értékes, esetenként pótolhatatlan dokumentum. A gyűjtemények anyagát nem kölcsönözzük, olvasóink csak helyben használhatják.

Jókai - gyűjtemény

1954-ben, Jókai halálának 50. évfordulóján a komáromi Járási Könyvtár felvette Jókai Mór nevét. A gyűjtemény kialakítása az akkori igazgató, Koger Tamás nevéhez fűződik. A Jókai-gyűjtemény az évek során közel 500 dokumentumra gyarapodott.

 • A 100 kötetes díszkiadás
 • Kritikai kiadás
 • Gyűjteményes díszkiadás
 • Jókai összes művei CD-ROM-on
 • Első kiadások (16 kötet)
 • Életrajzok:
  • Mikszáth Kálmán
  • Váli Mari
  • Fesztyné Jókai Róza
 • Tanulmányok – műveiről, életéről
 • Albumok, képek, képeslapok
 • Cikkek
 • Bibliográfiák
 • Filmadaptációk, előadások – videokazettán
 • Elektronikus dokumentumok

Jókai Mór összes művei

Nemzeti díszkiadás 1894-1898
50 éves írói jubileumára 100+10 kötet

Jókai Mór összes művei.
Kritikai kiadás 1962-1975 PIM

Jókai Mór munkái.
Gyűjteményes díszkiadás 1992-1996

Jókai összes művei PC CD-ROM 2001.
Teljes szövegű adatbázis

 

Jókai Mór életéről és családjáról szóló irodalom

 

A Jókai-gyűjtemény feltárása

Betűrendes és szakkatalógus
(lezárva 2004. 12.31.)
Füzetkatalógus 1979.
Összeállította: Hegedüs Béla
TextLib integrált könyvtári rendszer

   


HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY

    Gyűjtőköre: a tágabb környezet: Dunántúl, Kisalföld, Komárom-Esztergom megye, az egykori járás községei és Komárom városáról szóló anyag. Nemcsak azok a művek tartoznak ide, amelyek tartalma helyi vonatkozású, hanem a városban született, élt, alkotott vagy élő, alkotó szerzők munkái is. Ezen kívül a városban megjelent egyéb kiadványok: plakátok, meghívók, szórólapok és más aprónyomtatványok. A gyűjtemény megalapozása Koger Tamás és Gurdon Antal, fejlesztése Hegedűs Béla könyvtárigazgatók nevéhez fűződik.

    Könyvek

 •  Könyvek – közel 1300 kötet
 • Régi könyvek – 18. századi nyomtatványok
 • Monográfiák
 • Tanulmányok
 • Évkönyvek
 • Értesítők
 • Atlaszok, térképek

    Időszaki kiadványok, folyóiratok
    (válogatás, részletesen a Folyóirataink között!)

Megyei napilapok, komáromi újságok

 • Dolgozók Lapja 1953-1990, 24 Óra 1990-
 • Komárom-Esztergom Megyei Hírlap 1996-
 • Komárom 1913-1915
 • Komáromi Lapok 1991-1995
 • Komáromi Mindenes 1990-1991
 • Komáromi Híd 1989-1991
 • Komárom megyei Hírlap 1933-1938
 • Komáromi Lapok 1938-1940
 • Dunatáj 1990- nem teljes
 • Komáromi Újság 1991-2001
 • Híres Komárom 2002-

Komáromi újságok mikrofilmen

 • Komáromi Értesítő 1849
 • Komáromi Lapok 1849, 1880 – 1944
 • K-E. Várm. Dolgozók Lapja 1946-1952
 • Komárom M. Értesítő 1894-1904
 • Komáromi Hírlap 1897-1920
 • Komáromi Újság 1901-1919
 • Komárom Megyei Közlöny 1885-1896

Folyóiratok

 • Rügyek 1998 – 2002
 • Atelier 1998-
 • Egyéb folyóirat
 • Honismeret 1978-
 • Limes 1990-
 • Múltunk Emlékei 2002-
 • Új Forrás 1971-

Egyéb időszaki kiadvány

 • Tanácsülések jegyzőkönyvei 1983-1990
 • Képviselőtestület jegyzőkönyvei 1990-

Képek       

Fotók
Képeslapok
Albumok
Diafilmek
Képzőművészeti alkotások

Fényképgyűjtemények, képek a városról, rendezvényekről, neves személyekről, a könyvtárról, régi és újabb képeslapok, metszetek, diafilmek.
2001-től a könyvtári rendezvényekről digitális felvételek készültek
.

 

Egyéb nyomtatott dokumentumok

 • Aprónyomtatványok: Képviselő- és önkormányzati választások
 • Komáromi napok
 • Plakátok
 • … és minden egyéb, ami helyi vonatkozású - kártyanaptár, jelvény, szalvéta…
 • Régi és új TÉRKÉPEK, néhány eredeti KOTTA, pl. Lehár: Részlet a "Víg özvegy"-ből.

AV dokumentumok

 • A KTV adásai 1992 – 1995
 • Videofelvételek
 • Hangfelvételek
 • Műsoros videokazetták

Vannak hangfelvételeink könyvtári rendezvényekről, előadásokról. Néhány zenei érdekesség: Népzene Komárom megyéből, Komáromi céhindulók, Komáromi oratórium, Magyarock Dalszínház 1956. c. emlékműsora.

Elektronikus dokumentumok

 • Szakdolgozatok elektronikus formában
 • CD-ROM-ok, CD-k
  • Pl.:
   • Szinnyei: Magyar írók élete és munkái
   • Magyar Könyvészet
   • A szabadságharc lexikona
 • Gyűjtjük és tároljuk az inrternetről letöltött képeslapokat, tanulmányokat, folyóiratcikkeket.

A helyismereti gyűjtemény feltárása

Füzetkatalógus

    A gyűjtemény feldolgozását, a betűrendes és szakkatalógus építését Hegedüs Béla kezdte meg, szerkesztésében jelent meg 1986-ban a Helyismereti gyűjtemény katalógusa.   

Repertóriumok

1996-tól a TextLib integrált könyvtári rendszert használja könyvtárunk, azóta a helyismereti dokumentumokat ebben dolgozzuk fel.Az olvasói katalógust 2004. december 31-én lezártuk, az érdeklődők elektronikus katalógusból tájékozódhatnak.