T-ZS

Tájékoztató

 • Tájékoztató a bûnözésrõl / kiadja a BM Adatfeldolgozó Csoportfõnökség és a Legfõbb Ügyészség Titkársága ([1977])

Takács Anna

 • A József Attila Megyei Könyvtár ötven éve (2002)

Takács Józsefné

 • "Elfújta a szél a szénporszemeket" (2000)

Takáts Sándor

 • Kémvilág Magyarországon (1980)
 • A magyar gyalogság megalakulása (2010)
 • Magyar nagyasszonyok ([1925]) 1. köt.
 • Mûvelõdéstörténeti tanulmányok a XVI-XVII. századból (1961)
 • Régi magyar asszonyok (1914)
 • Zrínyi Miklós nevelõanyja (1917)

Tamás István

 • Divertimentó ágyúra és habverõre (1988)

Tanácsi

 • Tanácsi iratok 1983- (1983)
 • Tanácsi iratok 1984- (1984)
 • Tanácsi iratok 1985- (1985)

Táncsics Mihály

 • A Magyar Történelmi Társulat, az Irodalomtörténeti Társaság és a Komárom Megyei Múzeumok Igazgatósága által 1984. május 7-8-án Tatán rendezett tudományos ülés elõadói anyaga / [szerk. Simonné Tigelmann Ilona] ; [elõadó Lukácsy Sándor et al.] (1985)
 • (1799-1884) / [összeáll. H Kohut Mária] ; [fõszerk. Vadász Sándor] (1974)
 • Táncsics Mihály 1799-1884 / [összeáll. Gyõri László, Illés Ilona] (1974)
 • Életpályám (1949)
 • Sajtószabadságról nézetei egy rabnak (1947)
 • Táncsics Mihály válogatott írásai (1957)

Táncsics Summárium

 • Táncsics Summárium / szerk. Szemzõ piroska ([1947])

Táncsics unokái

 • Táncsics unokái (1956)

Tarics Péter

 • Ez a föld a hazám (2011)
 • Ez itt a magyarok vére (2006)
 • Hinni a magyar szó erejében. Boráros Imre színházi hitvallása (2014)
 • Igazság és lehetőség között (2013)
 • Kisebbségi vallomástöredékek (1992)
 • Köszönöm a beszélgetést (2012)
 • Magyar ezredforduló (2005)
 • A tûzkeresztségtõl a kereszttüzig 1952-1997 (1997)

Társadalmi

 • közérzet és identitás a rendszerváltás után / [szerkesztette Beszteri Béla és Mikolasek Sándor] (1998)

TATA

 • Bárdos Kornél: A tatai Esterházyak zenéje 1727-1846 (1978)
 • Jenei Ferenc: Tata (1957)
 • Kiss Vendel: Végvári élet Tatán (1992)
 • Körmendi Géza: Tata története 2., 1727-1970
 • Körmendi Géza: Tata és Tóváros története a két világháború között (1998)
 • Körmendi Géza: A tatai fazekasság története (1988)
 • Körmendi Géza: A tatai fazekasság története ([1964])
 • Körmendi Géza: A tatai gimnázium névtára, 1765-2002 (2004)
 • Körmendi Géza: A tatai tégla- és cserépgyárak története (2000)
 • Körmendi Géza: Történetek Tatáról (2006)
 • Magyarország kisrégiói / sorozat fõszerk. ... Kasza Sándor (1997-) 11/5. Komárom-Esztergom megye. Tata és térsége (2000)
 • Mohl Adolf: Tata Plébánia története
 • Rados Jenõ: Tata (1964)
 • Strobel Árpád: Mozaikok Tata történetébõl (1989)
 • Szabad György: A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a robotrendszerrõl a tõkés gazdálkodásra (1957)
 • Szabó Virág: Szeretettel vár Tata és térsége (2011)
 • Tata / [szerk. Rappai Zsuzsa ; fényképek Gelencsér Ferenc, Kónya Kálmán] ([1990])
 • Tata a tizenötéves háborúban / [szerk. Fatuska János, Fülöp Éva Mária, ifj. Gyüszi László] (1998)
 • Tata története 1., Az õskortól 1727-ig / [fõszerk. Kovács Emil] ; [szerk. Bíró Endre] (1979)
 • A tatai gimnázium névtára, 1765-2007 / az adatokat összegyûjt., a kötetet összeáll., a bev. és a kísérõ tanulmányt írta Körmendi Géza (2007)
 • A Tatai Herman Ottó Természettudományi Studió munkái (1973)
 • A Tatai Népfõiskola, 1940-1944, emlékeibõl / szerk. Kálmán Attila és Kocsis Lászlóné (1987 [!1988])
 • Varga Istvánné: Tata más szemmel (1998)
 • Wehner Tibor: Tatai szobrok, emlékmûvek, emléktáblák (1980[!1981])

TATABÁNYA

 • 40 éves a Tatabányai Múzeum / [szerk. Fûrészné Molnár Anikó, Kisné Cseh Julianna] (2011)
 • Lukovics Krisztina: Felsõgallai német nemzetiség (1999)
 • Ki kicsoda Tatabányán, Oroszlányban, Tatán? / sorozatszerk. Rikli Ferenc ; szerk. Forgács Sándor ([1998])
 • Ravasz Éva: Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára, 1992-2002 (2002)
 • Ravasz Éva: A tatabányai bányamunkásság mozgalmai a Tanácsköztársaság leverése után, 1919-1920 (1969)
 • Tatabánya / szerk. Haraszti Mihály (1987)
 • Tatabánya járási jogú város (1959)
 • Tatabánya közigazgatási repertóriuma / [a szöveget gond. és szerk. Ravasz Éva, Tapolcainé Sáray Szabó Éva] (1997-) 1. köt. (1997)
 • Tatabánya közigazgatási repertóriuma / [a szöveget gond. és szerk. Ravasz Éva, Tapolcainé Sáray Szabó Éva] (1997-) 2. köt. (1998)
 • Tatabánya közigazgatási repertóriuma / [a szöveget gond. és szerk. Ravasz Éva, Tapolcainé Sáray Szabó Éva] (1997-) 3. köt. (1999)
 • Tatabánya közigazgatási repertóriuma / [a szöveget gond. és szerk. Ravasz Éva, Tapolcainé Sáray Szabó Éva] (1997-) 4. köt. (1999)
 • Tatabánya közigazgatási repertóriuma / [a szöveget gond. és szerk. Ravasz Éva, Tapolcainé Sáray Szabó Éva] (1997-) 5. köt. (2001)
 • Tatabánya története / írták Antalóczy Albert [et al.] (1972) 1. köt.
 • Tatabánya története / írták Antalóczy Albert [et al.] (1972) 2. köt.
 • Tatabányai kislexikon / [összeáll. Gyõri László et al.] (1975)
 • Tatabányai Múzeum / [szerk. Kisné Cseh Julianna, Kiss Vendel] (2012)
 • A tatabányai szénmedence bányaüzemei / [összeáll. Csics Gyula] (1987)
 • A tatabányai Turul II. / [szerk. Csõke Sándor] (1993)
 • Városunk Tatabánya / [Szerk. Monostori Imre] (1977)

Testamentum

 • Testamentum / Csiffáry Gabriella válogatásában (2006)

Thaly Kálmán

 • Irodalom- és mívelõdéstörténeti tanulmányok a Rákóczi-korból (1885)

Thoma Gábor

 • Játék és szórakozás a XV. és XVI. századi Magyarországon

Thury Etele

 • A Dunántúli Református Egyházkerület története (1998) 1. köt., (I-II. korszak) 1523-1674
 • A Dunántúli Református Egyházkerület története (1998) 2. köt., (II. korszak) 1523-1674

Tímár Ágnes

 • Szülõfalum egyháztörténete (1993)

TOKOD

 • Soós Rezsõné: Tokod (2000)

A Toll

 • A Toll / fõszerk. Zsolt Béla (1929)

Tollforgatók

 • Tollforgatók / [szerk. Kemecsei Sándorné] (2000)

Tolnai Gergely

 • Templomvárak, erõdtemplomok Magyarországon (2001)

Tonomár István

 • Belénk hasít (2004)

Tooth Zsigmond

 • Mesél a csend (1923)

Torkos Justus János

 • Thaermae Almasienses (2005)

Tóth Ferenc

 • A' magyar, és erdély országi protestáns ekklésiák' históriája (1808)

Tóth László

 • Déryné nyomában (1998) 2. 1945-tõl napjainkig (1998)
 • "...miként hajdan az apostolok" (1997) 1., A kezdetektõl 1945-ig (1997)

Tóth Lőrinc

 • 1956 hatása a magyar családokra
 • Ekebontó Borbála (1837)
 • Emlékezés Zlinszky Imre l. tagra (1881)
 • Zádor György magyar akadémiai rendes tag emlékezete (1869)

Tóth Lőrincz

 • Az õsiségi és egyéb birtokviszonyokat rendezõ 1852. november 29-ki legf. nyiltparancs ismertetése és magyarázata (1853)

Tóth Marcell

 • 1956 hatása a magyar családokra

Tóth Rozália Lídia

 • Krónika versben a magyar nép szociális és politikai jogaiért folytatott harcairól (1986)

Tóth Tamás

 • A budapesti rákoskeresztúri izraelita temetõben nyugvó jeles személyek adattára (2007)

Tóth-Kurucz Mária

 • Szamárbõgés

Többesszámban

 • Többesszámban / [Kiad. a KISZ Komárom megyei Bizottsága] (1971)

Török Lajos

 • Textus viator (2012)

Történelmi naplók

 • Történelmi naplók / közli Thaly Kálmán (2011)

történelmi topográfia névjegyzéke

 • A történelmi topográfia névjegyzéke. + válogatott irodalomjegyzék a történelmi topográfiához (1986)

Történeti

 • Történeti muzeológiai szemle / [szerk. Ihász István, Pintér János] (2011)

Törvényczikk

 • Törvényczikk a hadseregnek 50,000 fõvel szaporitása elrendeltetik. / Almásy Pál, Hunfalvi Pál (1849)

Trianon

 • Trianon / [hangrestaurátor Molnár Tibor] ; [zenei munkatáes Szalkai Zita] ; [szerkesztõ-producer Éliás Tibor] (2003)

Tuba Károly

 • Ködön át (1910)

Tudományos

 • Tudományos értékeink / [szerk.] Lentner Csaba (2001)

Tudományos gyujtemény

 • Tudományos gyûjtemény, 1825 ([1825])

Tudománytár

 • Tudománytár / szerk. Schedel Ferencz (1834-1835) 2. évfolyam 2. füzet 4. szám (1938)

tudós

 • A tudós, könyvtáralapító, kultúraközvetítõ Kultsár István / [az elõszót írta és sajtó alá rend. Hídvégi Violetta] (2001)

Túri Klára, H

 • Levelek a ládamélybõl (2008)

Turizmus

 • Turizmus, idegenforgalom a magyar régiókban / Központi Statisztikai Hivatal Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém Megyei Igazgatósága (2002)

Turul

 • Turul - Jókai cserkészcsapat 1913 - 1990 - 2003 / [összeáll. Balogh Katalin] ; [szerk. B. Bartal Mária] (2003)

Tündérrózsa

 • Tündérrózsa / vál., az utószót írta Liszka József (2007)

Új Auróra

 • Új Auróra / [7. sz. szerk. Bata Imre, Fábián Zoltán stb.] (1976)
 • Új-Auróra / Szerk. Jankovics Marcell és Dobai János (1924)

Új Mindenes Gyujtemény

 • Új mindenes gyüjtemény / [szekbiz. Balla Kálmán et al.] ; [összeáll. Tóth Károly] (1990)
 • Új Mindenes Gyûjtemény / [szerk. Balla Kálmán] (1987)

Urbán Aladár

 • A nemzetõrség és honvédség szervezése 1848 nyarán (1973)

úrbéres

 • Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában / [kiad. a] Magyar Országos Levéltár 1. köt.

Úspechy

 • Úspechy socialistického pol'nohospodárstva v okrese Komárno / [uvod. Anton Hlavác] (1973)

Útravaló

 • Útravaló feljegyzések és mondások / Ferenczy Károly (2004)

Ünnep

 • Ünnep volt... / [kiadványterv Ölveczky Gábor] (2004)

Vadász Ferenc

 • Ketten a Remete utcából (1962)
 • Legenda nélkül (1975)
 • A véres huszadik (cop. 1998)

Vaderna József

 • A sirály kiûzetése (1999)

Vadkerty Katalin

 • A kitelepítéstõl a reszlovakizációig (2007)

Vág-Duna-Ipoly Euroregion

 • Vág-Duna-Ipoly Euroregion / KSH Komárom Esztergom Megyei Igazgatósága, KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága, Szlovák Köztársaság Kerületi Statisztikai Hivatala (2000)

Vági József

 • Vági József: Gyógyfürdõk (cop.

Valesius Antal János

 • Levelek, 1725-1740 (2000)

Vándor Károly

 • Légierõ társbérletben avagy A szovjet légierõ és légvédelem története Magyarországon és Ausztriában, 1944-1991 (2009-) 1. köt. (2009)
 • Légierõ társbérletben avagy A szovjet légierõ és légvédelem története Magyarországon és Ausztriában, 1944-1991 (2009-) 2. köt. (cop.2010)

VÁRGESZTES

 • Rabazzi Stepancsics Gusztáv: Várgesztes (1994)

Vargha Balázs

 • Csokonai emlékek (1960)

Vári András

 • Urak és gazdászok (cop. 2009)

Városkörnyék

 • Városkörnyéki községek igazgatása városi tájban / [a mû szerzõi Müller György ... et al.] (1979)

Várospolitika

 • Várospolitika és közigazgatás / [szerk. Csombor Erzsébet, L. Balogh Béni] ; [... a regesztát és a mutatót készítette D. Takács Anita] (2011)

Vártúrák

 • Vártúrák kalauza / [Szerk. Dely Károly] (1973)

Vas Gereben

 • A nemzet napszámosai ([1928])

Vécsey Tamás

 • Tóth Lõrincz emlékezete

Vegyipari

 • Vegyipari üzemek ismertetõje (1968)

Vengerskaja

 • Vengerskaja himiceskaja promüsclennostj (1967)

Vergilius Maro

 • Vergilius Maro, Publius: Aeneise ([1907])

Veszprémy Dezső

 • Tali és Széchi-szigeti Dr. Thaly Kálmán életrajza (1928)

A vidék forradalma

 • A vidék forradalma 1956 / szerk. Szakolczai Attila (2006) II. (2006)

Víg Pál

 • Feltört ketrecek fölött (1999)

Visszatekintés

 • Visszatekintés 2003-2013 / [fel. kiad. György Károlyné Rabi Lenke] (2013)

Visy Zsolt

 • LIMES XIX (2005)
 • A ripa Pannonica Magyarországon (2000)

Visszacsatolás

 • Visszacsatolás vagy megszállás? / [... összeáll. és szerk. Simon Attila] (2010)

Vtáctvo

 • Vtáctvo podunajskej níziny (1972)

Vörösmarty Mihály

 • Vörösmarty Mihály album / szerk. Salusinszky Imre (1909)

Wehner Tibor

 • A hetvenes-nyolcvanas évek (1991)

Velner András

 • Jedlik Ányos (2008)

Wenninger,

 • Wenninger, Mathias: Memorandum (1903)

Winkler Gusztáv

 • Reneszánsz erõdépítészet Magyarországon (2004)

Wir Reisen

 • Wir Reisen Nach Ungarn ; Az NDK-ba utazunk (1979)

Wöber

 • Wöber, Ferdi Irmfried: 1809 Das Gefecht um Pápa (2005)
 • Wöber, Ferdi Irmfried: 1809 The Battle of Raab (2003)
 • Wöber, Ferdi Irmfried: 1809 Die Napoleonische Epoche in Ungarn ([2008])

Zádor Anna

 • Építészeti szakszótár (1984)

Zámbó Vilmos

 • Izsa község krónikája 1947-ig (2000)

Zászló

 • Zászló- és címeravatás (1997)

Zene

 • Zene az életünk / szerk. Cserteg István (2009)
 • Zene és közmûvelõdés / [szerk. Pallagi Szabó Ferenc] (1982 [!1983])

Zürich

 • A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Második (Komáromi) Övezeti Történésztalálkozó elõadásai és iratai (1995)
 • Zürichi Magyar Történelmi Egyesület: Tizenhetedik Magyar Õstörténeti Találkozó és Tizennegyedik Magyar Történelmi Iskola elõadásai és iratai (2004)

Zsalus-Zajovits Ferenc

 • Levelek Babitsról (1983)

Zsolt Béla

 • Ars scribendi vagy az idõszerû újságírásról (1991)
 • Bellegarde ([1931])
 • Duna-parti nõ (2007)
 • Házassággal végzõdik (2007)
 • Igaz könyv ([1923])
 • Az igazi szerelem (2000)
 • Kínos ügy (2008)
 • A királynõ családja ([1932])
 • Napraforgó (1943)
 • Polgári házasság
 • [Találkákon a sorssal] (2009)
 • Tanulságok és reménységek (1942)
 • Villámcsapás ([1938])
 • A Wesselényi- utcai összeesküvés (1937)
magyar