R-SZ

Radó György

 • Világjáró Besse János (1963)

Radnóthy Károly

 • Igaz mesék az életbõl (1992)
 • Magyar mesevilág (2002)
 • Rivaldafény
 • Teremtés (1979)
Radnóty Károly
 • Volgaparti szerenád ; Magyar nótacsokor ; Honfoglalás vagy hazatérés ; A magyar emigráció himnusza

Radovanovic, Bojan

 • Pravoslávny kostol v Komárne (cop. 1995)

Rafael Viktor Gyozo

 • Feltámadó arab világban (2010)

Rákóczi Ferenc

 • II. Rákóczy Ferencz fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról, 1703-tól végéig, 1711 (2010)

Rákóczi

 • Rákóczi krónika / [elõszó Nagy Csaba] ([2013])

Rapaics Raymund

 • Magyar kertek ([1940])

Ratimorszky Gyula

 • Szani és Eszter (2005)
 • A szeretet varázsa ([1999])
 • Történetek II. Rákóczi Ferenc gyermekkorából (2000)
 • A tüneményes Lilla (2000)

Rédli Margit

 • Fenn, távoli északon (1993)

Régi

 • Régi bûnök árnya messzire nyúlik / szerk. Nemes Andrásné ; [a szerkesztésben részt vett Szombath Gáborné, Tóth Bertalanné] (2007)

régió

 • A régió gazdasága és versenyképessége / [sorozatszerk. Juhászné Hantos Éva] (2006) Közép-Dunántúl

Reininger, Alice

 • Kempelen Farkas

REPERTÓRIUMOK

 • Az "Esztergomi Népszava" repertóriuma / [szerk. Kovács Emil] (1969)
 • Fátrai Erzsébet: Az Új forrás repertóriuma (1999)
 • Hegedüs Béla: Komárom megyei könyvtáros (1989 [!1990])
 • Kulcsár Istvánné: Esztergom és vidéke (1979)
 • A Mindenes gyûjtemény repertóriuma, 1789-1792 / összeáll.) Tapolczainé Sárai Szabó Éva (1979)
 • Nász János: Szépirodalmi írások a Dolgozók Lapjában: 1946-1985: Repertórium (1987)
 • Pallos Éva: A Honismeret 1-15. évfolyama (1972-1987) összesített repertóriuma ([1991])
 • Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma (1874-1886) I. köt Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma (1876)

repülő

 • A repülõ kastély / Csilléry Orsolya ill (cop.

Resko, Alexander

 • Dicka [Nemesdicske] (2007)
 • Resko, Alexander: Cechy 50 rokov prvej Písomnej zmienky (2009)

Réthly Antal

 • A Kárpátmedencék földrengései (1952)

Révay József

 • Séták a római Magyarországon (1965)
 • Séták a római Magyarországon (2011)

Révész Bertalan

 • Czuczor Gergely költõi pályája 1830-ig ezernyolcszázharmincig (1993)

Rigláné Berczeli Mária

 • A gyermekkönyvtári munka sajátosságai, az olvasószolgálat jellegzetességei, különös tekintettel a hátrányos helyzetû gyermekolvasókra
 • Hátrányos helyzetû olvasók a gyermekkönyvtárban
 • Teleházak létesítése kistelepüléseken (1998)

Roeenka

 • Roèenka ([2008])
 • Roèenka ([2007])

római

 • A római kori falfestészet Pannóniában (2000)

Rona, Jutka

 • Magyar cigányok (2011)

Rubint Zanett

 • Az épített környezet mint az ember élõhelye (2000)

Rupp Jakab

 • Magyarország helyrajzi története, fõ tekintettel az egyházi intézetekre, vagyis nevezetesb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, püspökmegyék szerint rendezve (2012) 1. Az esztergami Egyház-Tartomány a hozzá tartozó püspökmegyékkel együtt (2012)

Rüstow, Friedrick Wilhelm

 • Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története (2011) 1. köt.
 • Az 1848-1849-diki magyar hadjárat története (2011) 2. köt.

Saját

 • Saját mûvelõdési otthonunk / Balázsi Károly [et al.] ; [szerk Beke Pál] ; [fotó Monostori Éva] ; [grafika Ölveczky Gábor] (2010)

Salamon Ferenc

 • Két magyar diplomata a tizenhetedik századból (1884)

Sallai Gergely

 • "A határ megindul..." (2009)

Sámson Frigyes

 • Mektub ([1937])

Sánta Szilárd

 • Mesterséges horeizontok (2012)

Schulek Tibor

 • A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek (1975)

Sebess Dénes

 • Két Magyarország ([1931])

sebesült

 • A sebesült Görgei / Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár (2011)

Selye János

 • Álomtól a felfedezésig (1974)
 • Életünk és a stress (1973)
 • In vivo (1973)
 • Stressz distressz nélkül (1976)

Sidó Zoltán

 • Közügy (2002)

Sikabonyi Antal

 • Az alkotó lélek és a háború (1918)

Simai Kristóf

 • Vég tagokra szedett szó-tár, mely a magyar nyelvben elõ-forduló szavakat deákul ki-fejezve, az ABC-nek szokott rendi szerint eõ-adja (1809)

Skultéty Csaba

 • A szlovákok és mi (2010)

Sobieski

 • Sobieski emlékkönyv (1999)

"Soha többé"

 • "Soha többé!" / szerk. Bárdos István ; [... rend. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat] (2005)

Soha többé diktatúrát

 • Soha többé diktatúrát / szerkesztõ Dobos Éva ; operatõr/vágó Podhora József (2006)

Solymos Ede

 • Dunai halászat (2005)

Somorja

 • Somorja / [összeáll. és szerk. Bárdos Gábor, Presinszky Lajos, Végh László] (1996)

Speidl Zoltán

 • Végállomás: Madeira (2012)

Spira György

 • A magyar forradalom 1848-49-ben ezernyolcszáznegyvennyolc-negyvenkilencben (1959)

Stankovátsi Leopold

 • Vasárnapokra szolgáló prédikátziók 1. rész 1799.
 • Vasárnapokra szolgáló prédikátziók 2. rész 1800.
 •  

STATISZTIKA

 • Komárom megye fontosabb statisztikai adatai / KSH Komárom Megyei Igazgatósága (1956)
 • Komárom megye fontosabb statisztikai adatai / [Szerk. a Központi Statisztikai Hivatal Komárom Megyei Igazgatósága] (1957)
 • Komárom megye fontosabb statisztikai adatai / KSH Komárom Megyei Igazgatósága (1959)
 • Komárom megye fontosabb statisztikai adatai / KSH Komárom Megyei Igazgatósága (1960)
 • Komárom megye fontosabb statisztikai adatai / KSH Komárom Megyei Igazgatósága (1961)
 • Komárom megye fontosabb statisztikai adatai / KSH Komárom Megyei Igazgatósága (1962)
 • Komárom megye fontosabb statisztikai adatai / KSH Komárom Megyei Igazgatósága (1963)
 • Komárom megye fontosabb statisztikai adatai / KSH Komárom Megyei Igazgatósága (1964)
 • Komárom megye fontosabb statisztikai adatai / KSH Fejér Megyei Igazgatósága (1965)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Fejér megyei Igazgatósága (1966)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Fejér megyei Igazgatósága (1967)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Fejér megyei Igazgatósága (1968)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Komárom megyei Igazgatósága (1970)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Komárom megyei Igazgatósága (1971)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Komárom megyei Igazgatósága (1972)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve, 1972 / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Komárom Megyei Igazgatósága
 • (1973)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve, 1973 / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Komárom Megyei Igazgatósága
 • (1974)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Komárom Megyei Igazgatósága (1975)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve (1976)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve (1977)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Komárom Megyei Igazgatósága (1978)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve (1979)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve (1980)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve (1981)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve (1982)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / Központi Statisztikai Hivatal Komárom megyei Igazgatósága (1983)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / Központi Statisztikai Hivatal Komárom megyei Igazgatósága (1984)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / Központi Statisztikai Hivatal Komárom megyei Igazgatósága (1985)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / Központi Statisztikai Hivatal Komárom Megyei Igazgatósága (1986)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / Központi Statisztikai Hivatal Komárom Megyei Igazgatósága (1987)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / Központi Statisztikai Hivatal Komárom Megyei Igazgatósága (1988)
 • Komárom megye statisztikai évkönyve / Központi Statisztikai Hivatal Komárom Megyei Igazgatósága (1989)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei
 • Igazgatósága (1992)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom
 • Megyei Igazgatósága (1993)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom
 • Megyei Igazgatósága (1994)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom
 • Megyei Igazgatósága (1995)
 • Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal: Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve (1996)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve 1996 / [közread. a Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom megyei Igazgatósága] (1997)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve 1997 / [közread. a Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom megyei Igazgatósága] (1998)
 • Komárom-Esztegom megye statisztikai évkönyve 1998 =Statistical yearbook of Komárom-Esztergom County 1998 (1999)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom megyei Igazgatósága (2000)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve (2001)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. KSH Komárom-E. Megyei Igazgatósága] (2002)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága (2003)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága (2004)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága (2005)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága (2006)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága(2007)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága (2008)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága (2010)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága (2011)
 • Komárom-Esztergom megye statisztikai évkönyve / [készült a] Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi fõosztályán, a szakstatisztikai osztályok közremûködésével (2012)

Steier Lajos

 • Az 1849-iki trónfosztás elõzményei és következményei (2011)

Straturi

 • Straturi de gândire arhaicâ în romanul Omul de aur de Jókai Mór / Corneliu Crãciun ; [coperta Miklos János] (2007)

Strba Sándor

 • Thain János a tanár, festõmûvész, néprajzgyûjtõ és múzeumalapító (2005)

Subaminta

 • Subaminta album / szerk. Soltész Nagy Anna (1974)

Steier Lajos

 • Görgey és Kossuth (2011)

struktúraváltás

 • A struktúraváltás évtizede 1992 - 2002 / [szerk.,elõszó Vörös Mihály László] ; [írták Bencsik János et al] (2002)

szabadságharc

 • A szabadságharc kilenc nagy csatája / (Vál. Katona Tamás. Utószó: Cennerné Wilhelm Gizella. Képmagy.: Barczy Zoltán) (1978)
 • A szabadságharc lexikona [elekrtronikus dokumentum] (2003)

Szabó Miklós

 • A kelták nyomában Magyarországon (1976)

Szalai Mihály

 • A nagy országuton (1912)

Szállási Árpád

 • Szegényháztól a kórházig ([1987])
 • A szeretet nosztalgiája (2004)

Számadó Emese

 • Hétköznapi áhitat (2008)
 • Rafael Viktor Gyõzõ a Közel-Kelet festõ-restaurátora (2010)
 • "Retirálj, retirálj, Komáromig meg se állj" (2009)
 • "Úgy rémlett, hogy a föld nagy gyomra fölmordul..." (2013)
 • "Villámcsapás" (2009)

Szana Tamás

 • Magyar költõk szerelmei (1887)

Szarka László

 • Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944-1949 (2005)

Szatmári Tamás

 • Magyar várak (2006)

Széchenyi Kinga

 • Megbélyegzettek (2008)

Szekér Aloysius Joachim

 • Magyar Robinson, vagyis Ujvári és Miskei Magyar Vitézeknek viszontagságai és azoknak e világ külömb-féle részeiben történttsodálatos esetei egy eredeti költeményes igazság,melly a gyönyörködtetõ történetnek elöl befszíllése mellett külöm-féle dolgoknak esmíretire vezet(1808)

Szekerczés István

 • Bürokrácia vagy Maffiokrácia (1996)

Szemere Bertalan

 • Az orosz beütés nem lehetetlen,... (1849)

Szemereki Teréz

 • Szemereki Teréz / [Csenkey Éva, Sárkány Mihály] : [fotók Milos József, Haris László, Szemereki Teréz ([1997?])

Szemeti Ferencné

 • Közösségi nevelés a nevelõotthonokban

Szénássy Árpád

 • A pomológia úttörõje (1990)
 •  

Szénássy Zoltán

 • Jókai nyomában (2000)
 • Klapka György (1977)

Szent Írás Theológiája

 • A Szent Írás Theológiája vagy az Idvesség Tudománya / Írattatott Ángliai nyelven ; S magyarra fordíttatott Pétzeli Jósef komáromi r. prédikátor által (1793) Második kötet

Szentimrei Márton

 • Szent Benedek élete és hatása s a szerzetesi intézmény történelmi és társadalmi jelentõsége (1880)

Szentirmai Mária

 • Kavicsba zárt múlt (2001)

Szíj Rezso

 • Építészet és társadalom (2003)
 • Nagy Márton (1974)
 • Rafael Gyõzõ (1972)
 • Válogatás Szíj Rezsõ - Kovács Rózsa által a Ráday Múzeumnak adományozott grafikai gyûjteménybõl (1990)

Sziklay Edit

 • "Két haza egy szívben"Avagy egy raktárban várakozó kiállítás története (200?)

Szilágyi Sándor

 • A magyar forradalom férfiai 1848-[184]9-bõl ezernyolcszáznegyvennyolc-ezernyolcszáznegyvenkilencbõl (2011)
 • A magyar forradalom története 1848- és 49-ben (2011)

Szinnyei József

 • Az ezer tó országa (1882)
 • Id. Szinnyei József emlékezete (2002)
 • A magyar irodalomtörténet-irás ismertetése (1878)
 • Magyar tájszótár (1893-1901) 1. köt. A-Ny (1893)
 • Magyar tájszótár (1893-1901) 2. köt. Ó-Zs (1897-1901)
 • Petõfi Sándor (1905)
 • A Szinnyei-család írói (1909)

SZLOVÁKIAI MAGYAROK

 • Csémi Szilárd: Szlovákia mai területének magyar cserkészete (1910) 1913 - 2000 (2000)
 • Dobi Géza: A szlovákiai zenei élet magyar és magyar származású képviselõi (2004)
 • Esterházy János: A csehszlovákiai magyarság kulturális helyzete (1937)
 • Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza (2002)
 • Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában, 2003 / szerk. Dohányos Róbert, Lelkes Gábor, Tóth Károly ; [szerzõk Elena Ga¹parová et al.] ; [közread.a] Fórum Kisebbségkutató Intézet ... (2004)
 • Szabó Lilla: Szlovákiai magyar könyvművészet 1918-1945 (2011)
 • Szlovákiai magyar ki kicsoda / [fõszerk. Balázs F. Attila] ; [szerk. Ardamica Andrea, Ardamica Zorán] ; [mtársak Bergendi Gabriella et al.] (cop. 2001)
 • A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlékezete, 1945-1948 / szerk. Szarka László (2003)
 • Zámbó Vilmos: Izsa népe kitelepítése szlovákiai szülõföldjérõl (1992)

szocialista

 • A szocialista forradalomért / [szerk. Bakó Ágnes] ; [bibliogr. és jegyz. Láng Péter] (1975)

Szózat!

 • Szózat! / Kossuth Lajos (1849)

szökés

 • A szökés gyakorlása / Jász Attila (2004)

Szöllosi Ferenc

 • Fejlõdõ, gazdagodó Duna-táj (1986)

SZŐNY

 • Borhy László: Brigetio kincsei ([1999])
 • Borhy László: Gemmák, gemmás gyûrûk és ékszerek Brigetióban (2003)
 • Borhy László: Kelemantia-Brigetio (2001)
 • Borhy László: Római kori falfestmények Brigetióból (2010)
 • Borhy László: A Szõny vásártéri freskólelet ([1995])
 • Csalava Orsolya: Szõny mûvelõdéstörténete a kezdetektõl a XVIII. század végéig
 • Juhász Györgyi: A brigetioi terra sigilláták (1937)
 • Klujber László: Gondolatok a csonka szõnyi Szentháromság-szoborról
 • Narancsik Éva: Brigetiói síremlékek
 • Ó-Szõny
 • Paulovics István: A szõnyi törvénytábla (1936)
 • Pozsgai Ildikó: A brigetioi katonai tábor kialakulása, vallásai, kultuszai
 • Reider Józsefné: Szõny nagyközség óvodájának története
 • Számadó Emese: Új-Szõnytõl Komáromig (2006)
 • Válogatás a Szõny-vásártéri ásatás leleteibõl, MCMXCII-MCMXCV / [szerk. Borhy László, Számadó Emese];[írták Balogh Emese et al.];[a rajzokat kész.Beck Tamás et al.] ([1996])
 •  

Szonyi Bartalos Mária

 • Új karma (2003)

Szucs Árpád

 • A Feszty-körkép (1999)
 •  

Szűcs Béla Albert

 • Magyar szívvel - szovjet uniformisban (2006)

szüloföldünk

 • A szülõföldünk, a Kisalföld pályázat 1967. és 1969. évi versenyére érkezett helytörténeti munkák átdolg. és gyûjteményes kötete / [szerk. Szabó Zsigmond] ([1972])
magyar