N-P

Nagy Antal

 • Lelki mindennapi-kenyér, melyet imádságok, lelki olvasmányok és szent énekek alakjában a katholikus hívek lelki táplálására nyújt (1889)

Nagy Ferenc

 • Hunyadi László történetei, úgymint élete és halála; mellyeket mind a 'Tzíliai Gróf' Ulriknak írígységével és le-vágattatásával; mind VI.László királynak közbe'-folyó tselekedeteivel és halálával eggyütt (1793)

NAGYIGMÁND

 • Nagyigmánd
 • Nagy István: A 100 éves Nagyigmándi Önkéntes Tüzoltó Egyesület történetérõl (1992)

Nagy Iván

 • Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal (1868)

Nagy

 • Nagy magyar atlasz / Erõdi Béla, Berecz Antal közremûködésével szerk. Brózik Károly (1906)

Nász János

 • Képzõ és iparmûvészeti kiállítások Komárom megyében, 1945-1985 (1986)

NASZÁLY

 • Süveg Zoltán: Földközelben Naszályon (1990)
 • Süveg Zoltán: Naszály a 2000. év küszöbén ([2000])

Nedeczky Gáspár

 • A Nedeczky család (1891)

Nehéz Ferenc

 • Ezüstkönny (2010)

Neiger-Fleischmann, Miriam

 • Számûzetés (2002)

Némedi István

 • Elemi asztronautikai példatár (1969)
 • Fizikai példatár (1975)
 • A klasszikus mechanika általános elvei a változó tömegü pontrendszerek körében (1968)
 • A klasszikus mechanika impulzus és impulzusmomentum tétele változó tömegü anyagi pont esetén és ezek néhány alkalmazása (1975)
 • Ürrakéták repülési ideje (1968)

Nemeskürty István

 • A béke szigete (1983) DVD
 • "Kik érted haltak, szent Világszabadság" (1977)

NEMESÓCSA

 • Kulcsár Sz. Zsuzsa: A nemesócsai kúria gazdája, Nagy Nándor (2005)

Nemzeti

 • Nemzeti évfordulóink 2004 / [fõszerk. Estók János] (2004)

NÉPSZÁMLÁLÁSOK

 • Az 1941. ezerkilencszáznegyvenegyedik évi népszámlálás 2. Az 1941. évi népszámlálás / fel.szerk. Dányi Dezsõ (1976)
 • 1970. évi népszámlálás / [kiadja a] Központi Statisztikai Hivatal (1970-1981) 14/a. Komárom megye számlálókörzeti és külterületi adatai (1972)
 • 1970. évi népszámlálás / [kiadja a] Központi Statisztikai Hivatal (1970-1981) 1.a Elõzetes adatok (1970)
 • 1970. évi népszámlálás / [kiadja a] Központi Statisztikai Hivatal (1970-1981) 2. Részletes adatok (1971)
 • 1980. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal (1981-) 11. Komárom megye adatai
 • 1990. Ezerkilencszázkilencven évi népszámlálás / [összeáll. a] Központi Statisztikai Hivatal (1992-) 14. Komárom-Esztergom megye adatai
 • 2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal (2001-) 6. Területi adatok (2003)
 • 2001. évi népszámlálás / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal (2001-) 21. A kistérségek adatai (2004)

Neumann Tibor

 • A korlátköviek (2007)

Nosztalgia

 • Nosztalgia DVD / közread. a Vox Femina Kórus (é.n.)

Nové Zámky

 • Nové Zámky / szerk. Kulcsár Ferenc ; elõszó Liszka József, bev. Strba Sándor (1997)

Növénytermelés

 • Növénytermelés / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat Magyar Országos Levéltár 1. köt.
 • Növénytermelés / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat Magyar Országos Levéltár 2. köt.

Nyilatkozata

 • Nyilatkozata az országosan egybegyült Karoknak és Rendeknek (1848)

Nyilt rendelet

 • Nyilt rendelet. / Halasy Ede (1848)

Nyíro Krisztina

 • A csehszlovákiai magyarság helyzete 1945-48 között

NYITRA

 • Fehér Sándor: Emlékezõ Nyitra (2006)

Obernyik Károly

 • szépirodalmi összes munkái / sajtó alá rend. és életrajzzal kieg. Ferenczy József (1878)

Ócsai Antal

 • Görgey Arthur lába nyomán (cop. 2009)

ÓGYALLA

 • Récka Bögi Adrianna: Ógyalla-Hurbanovo egyházmûvészeti emlékei (2010)
 • Resko, Alexander: Ógyalla. A nemesi rezidenciák városa (2003)

Olvasókönyv

 • Olvasókönyv / vál. és szerk. Bencze Cs. Attila (2000)

OROSZLÁNY

 • Berényi György: Kamaszváros (1965)
 • Kozmáné Gombkötõ Hajnalka: 50 éves az oroszlányi Városi Könyvtár (2005)
 • Végváriné Babirák Ilona: Oroszlány (1999)

Ortvay Tivadar

 • Magyarország régi vízrajza a XIII. század végéig (2010-) elsõ kötet
 • Magyarország régi vízrajza a XIII. század végéig (2010-) második kötet

Önkormányzati

 • Önkormányzati tisztségviselõk név- és címjegyzéke / [szerk. Kara Pál] (1991)

Ördög Ferenc

 • Válogatott tanulmányok (2008)

Ördög Ottó

 • Cuccaink (cop. 2011)
 • Energiagombóc és agyszálka (1996)
 • Lengõhere (1998)
 • Az Ördög történelemkönyve (1996)
 • Ördögi triászok ([1997])
 • Por-no (1990)
 • Tisztelet Ezópusnak (2002)

Ördögh Ottó

 • ABC avagy A butákok cikizése (2007)
 • VIP (2008)

Országos

 • Az Országos Kéktúra Írott-kõtõl Budapest-Hûvösvölgyig / [... elkészítésében részt vettek Habán Ildikó et al.] ; [... a túraleírásokat kész. Berki Zoltán, Heincz László; fotók Baross Gábor et al.] (2004)
 • Az Országos Középiskolai TanulmányiVersenyen II. díjat nyert (1979)

Ortutay András

 • Jó, ha a dolgokat írásba foglaljuk (2003)

Otthontalan

 • emlékezet / szerk. Molnár Imre, Szarka László (2007)

Orszigethy Erzsébet

 • A nép keveredik, a falu kerekedik (2006)

Összehozó

 • Összehozó / [programlebonyolító Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület] ; [kiadványterv Ölveczky Gábor] (2008)

Pálosi Judit

 • A magyar gobelinszövés húsz éve, 1960-1980 (1994)

Pamätná

 • Vystava Franza Lehára (1980)

PÁPA

 • Hermann István: Plosszer Ferenc káplán feljegyzései 1848-1849-rõl a pápai Szent István Római Katolikus Plébánia história domusában (1998)
 • Szénássy Árpád: Heténytõl Pápáig (1983)

Papp Sándor

 • Audiovizuális dokumentumok a szlovákiai magyarok történetébõl (2010-) 1.

Paraszti élet

 • Paraszti élet a Duna két partján / szerk. Körmendi Géza (1992-) 3. 1996
 • Paraszti élet a Duna két partján / szerk. Körmendi Géza (1992-) 4. köt. (1999)

Páratlan

 • Páratlan évek (2008)

párttal

 • " A párttal, a néppel, egy az utunk..." (1985)

Pataky Iván

 • Légi háború Magyarország felett (1992-) [1]. (1992)
 • Légi háború Magyarország felett (1992-) [2]. (1992)

Paxy, Lajos

 • Florilegium sponsalitium canonico morale foro fori&poli accomodatum. Essentiam, proprietates,&effectus sponsalium, nec non decisiones L.cum fundamentis, pro, & contra discussis complectens (1740)

Péchy Blanka

 • Jászai Mari (1960)

Péczely József

 • Summarium historiae recentioris Europaeae a detectione Americae ad revolutionem gallicam Tomus I. Periodus Prima et Secunda (1827)
 • Summarium historiae recentioris Europaeae a detectione Americae ad revolutionem gallicam Tomus II. Periodus Tertia (1830)

Perczel Miklós

 • Naplóm az emigrációból (1977)

Perger Gyula

 • "...félelemmel és aggodalommal..." (2005)

Perjámosi Sándor

 • Id. Szinnyei József (1830-1913) könyvtártudós akadémikus életmûve (2006)

Pesty Frigyes

 • Pesty Frigyes 1864. évi helynévgyûjtése / [bev., szerk.] Pastinszky Miklós, Tapolcainé Sáray Szabó Éva (1977)
 • Magyarország helynevei történeti, földrajzi és nyelvészeti tekintetben (2010-) 1. köt. (2010)

Pethő Sándor

 • Világostól Trianonig (1925)

Pétzeli József

 • Álzir, vagy az ámérikánusok (1790)
 • A hazának öröme búval elegyedve... (1790)

Pintér Jenő

 • Szinnyei József l.tag emlékezete (1927)

Plakátok 1956

 • Plakátok 1956 (2007)

Pleidell János

 • Pleidell János / [bevezetõ tanulmány és szerk.

Póczy Klára

 • Pannoniai városok (1976)

polgári

 • A polgári demokratikus forradalom a helyi sajtó tükrében / [közread. a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár] (1978)

polgárosodás

 • A polgárosodás folyamatai : Polgárosodási modellek országosan, Nyugat- és Közép-Dunántúlon / szerk. Beszteri Béla,Mikolasek Sándor (1999)

Pótfüzet

 • Pótfüzet a Magyar Népköztársaság 1973. évi helységnévtárához / összeállítva az 1973. április 15-e és 1975. július 1-e között bekövetkezett változások figyelembevételével (1975)
 • Pótfüzet a Magyar Népköztársaság 1985. évi helységnévtárához / Központi Statisztikai Hivatal (1987)

Pozsonyi Andrea

 • A Mindenes Gyüjtemény mûvelõdéstörténeti bemutatása. Jellege, célja és problémái a folyóirat történetének tükrében (1998)

Pölöskei Ferenc

 • Dunántúli történetek (1976)
magyar