L-M

Ladvocat

 • Historiai Dictionariuma, ... (1795) I.darab, A-B
 • Historiai Dictionariuma, ... (1795) II. darab, C-D
 • Historiai Dictionariuma, ... (1795) III. darab, E-G
 • Historiai Dictionariuma, ... (1795) IV. darab, H-L (1796)
 • Historiai Dictionariuma, ... (1795) V. darab, M-P (1976)
 • Historiai Dictionariuma, ... (1795) VI. darab, Q-W (1797)
 • Historiai Dictionariuma, ... (1795) VII. darab, A-I (1808)
 • Historiai Dictionariuma, ... (1795) VIII. darab, K-Z (1809)

Lakossági

 • Lakossági értékleltár 2008 (2008)

Lázár Katalin

 • Gyertek, gyertek játszani! (2002-) 3. köt. Játékközlés (2006)

Lebovits Imre

 • Zsidótörvények - zsidómentõk (2007)

Lehár Ferenc

 • Da geh ich zu Maxim (1905)

Lendik Erika

 • 10 hónap a taljánok földjén ([2007])

Lestyán Sándor

 • Az ismeretlen Táncsics (1945)

Levéltár

 • Levéltár és helytörténet / [szerk. Csombor Erzsébet, Tóth Krisztina] (2005)

Liszka József

 • Két Duna keríti (2005)

Litomericzky Nándor

 • Európa-udvar (2001)

Lovas Gyula

 • Újra gurulnak a vonatok (1996)

Lößl, Hans Georg

 • Fejlesztés a felnõttképzésben (2000)

Mácza Mihály

 • "...mert a haza kívánja..." (1998)

Maggiorotti

 • L'opera del genio italiano all'estero (1934-)

Major István

 • Honvédélményeim 1848-49-bõl (1973)

Majtényi György

 • K-vonal (2010)

magyar

 • A magyar alkotmányosság ezer éve / szerk. Mikolasek Sándor (1998.)

Magyar

 • A magyar alkotmányosság ezer éve / szerk. Mikolasek Sándor (1998.)
 • Magyar erõdépítészet / [szerk. Winkler Gusztáv] (2003)
 • Magyar filmhíradók / [a Magyar Nemzeti Filmarchívum anyagából gyûjtötte György Károlyné Rabi Lenke]
 • Magyar kastélylexikon / Virág Zsolt (2002) 4. köt Komárom-Esztergom megye kastélyai és kúriái (2003)
 • Magyar kastélylexikon / Virág Zsolt (2002) 9. köt. Gyõr-Moson-Sopron megye kastélyai és kúriái (2007)
 • Magyar kis-officium, avagy Mindennapi ájtatos gyakorlások, mellyekben minden idõre alkalmaztatott imádságok és énekek találtatnak (1832)
 • Magyar költõk szerelmei / Szana Tamás (1887)
 • A Magyar Népköztársaság helységnévtára / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal (1985) Zsolt Béla: Hiába minden (1921)
 • A Magyar Népköztársaság városainak és községeinek névtára 1977 (1978)
 • Magyar református templomok / Kováts J. István (1942) 1. köt.
 • Magyar református templomok / Kováts J. István (1942) 2. köt.
 • Magyar régiók zsebkönyve, 2001 / Központi Statisztikai Hivatal (2002)
 • Magyar városok / [szerk. Dallos Ferenc, Szabady Egon] (1966)
 • Magyar városok / az elõszót és a bev. írták Szendy Károly, Lukács György, Ember Géza, gróf Révay István, Kramer Gyula (1941)
 • A magyar városok címerei / összeáll. Castiglione Endre (1975)

Magyarok

 • Magyarok a II. világháborúban / Ravasz István [et al] (2004)

Magyar Zoltán

 • A magyar népi kultúra régiói (2011) 2. Felföld, Erdély, Moldva

MAGYARORSZÁG

 • Magyarország és Észak-Dunántúl fejlõdésének fõ irányai, sajátosságai az ezredfordulón és a 21. század elején / szerk. Beszteri Béla, Nagy Gábor (1995)
 • Magyarország Európai Unióhoz csatlakozásának társadalmi-gazdasági kérdései, különös tekintettel Észak-Dunántúlra /[szerk. Beszteri Béla, Mikolasek Sándor] (1996)
 • Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióbam / [szerk. Beszteri Béla] (2004) 1. köt. (2004)
 • Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióbam / [szerk. Beszteri Béla] (2004) 2. köt. (2004)
 • Magyarország határ menti térségeinek és városainak fejlõdése a rendszerváltás és európai uniós tagságunk következtében / [szerk. Beszteri Béla,Majoros Pál, Zimler Tamás] (2010)
 • Magyarország helységnévtára / kiad. KSH (1956)
 • Magyarország helységnévtára (1967)
 • Magyarország helységnévtára, különös tekintettel az állami anyakönyvi kerületek beosztására (1895)
 • Magyarország. Központi Statisztikai Hivatal: A Magyar Népköztársaság helységnévtára, 1973 ([1973])
 • Magyarország légifelvételeken / [bevezeti... Lázár István] ; [képek Tóth Béla] ; [English tranls. by Ágnes B. Kadar] ; [Deutsch von Hannelore Scnmör-Weichenhain] ; [traudit par Emese Csaba] (1991)
 • Magyarország megyéi és városai / [szerk. Kulcsár Viktor, Lackó László] ; [függelék Barabás Miklós] (1975)
 • Magyarország mûemlékjegyzéke / [sorozatszerk. Haris Andrea, Somorjay Sélysette] ; [mtárs. Bardoly István] ; [közread. a] Kulturális
 • Magyarország topográfiai térképei a második világháború idõszakából / Tímár Gábor [et al. (2008)
 • Magyarország úttérképe / kész. és kiad. Kartográfiai Vállalat (1974)

Magyar Zoltán

 • A mindentudó fû (2002)

MSZMP

 • Az MSZMP Komárom megyei Pártértekezlete 1970. október 30. (1971)

Magyarországi

 • A Magyarországi Szocialista Munkáspárt megalakulásának 50. évfordulója: A Magyarországi Szocialista Munkáspárt megalakulásának 50. évfordulója (1975)

Makovics János

 • Átélhetõ szabadság (2002)

Mal'ba

 • 1705-1919 v zbierkach Ollastného Podunajského Múzea v Komárne ([1982?])

Mándoky Sándor

 • Magyar frontharcos mozgalom (1938)

Mária Valéria

 • A Mária Valéria híd története / [összeáll. Hodossy Gyula] (1999)

Marianum

 • A Marianum Ének-Zenei Magyar Tannyelvû Egyházi Alapiskola 5 éves jubileumi évkönyve (1999)

Márkus László

 • Guyon Richárd (1955)

Marosi Erno

 • Magyar falusi templomok (1975)

Marx, Karl

 • A Nemzetközi Munkásszövetség elsõ üzenete (1919)
 • A Kommunista Kiáltvány (1919)
 • A polgárháború Franciaországban (1918)

Máté Zoltán

 • Mentalitás, életmód, életvitel a századelõn az apróhirdetések tükrében

Mátyás Ferenc

 • Költõk és parasztok (1964)

MÁTYUSFÖLD

 • Pukkai László: Mátyusföld (2002) 1. A Galántai járás társadalmi és gazdasági változásai, 1945-2000 (2002)

Menyhért László, L.

 • Szandai Sándor (1983)

Mesés kiállítások

 • összeáll. és ...tanulmány Orbán Ilona (2001)

Mészáros Gyula

 • A munkások továbbképzésének és átképzésének helyzete Komárom és környéke öt gazdasági egységében

Mészöly Gedeon

 • Földiekkel játszó... ([é.n.])

Mezőgazdaság

 • Mezõgazdasági irodalom / [összeáll. Kreitler Imréné] (1972)

A mi hazánk

 • A mi hazánk / írták Bars Sári, Nagy Ernõ, Cs. Szabó Béla, Szeberényi Lehel ; szerk. Bars Sári (1951)

Mikes Kelemen

 • Török országi levelek (1794)

Miklós László

 • Martos népviselete és népviseleti szakszótára (cop. 2004)

Miklós Sámuel

 • Miklós Sámuel minden halotti orátzióji (1790)

Mikolasek Zsófia

 • Gyermekkönyvtári sajátosságok
 • Gyermekkönyvtár stratégiai terve (2001)

Mindenes gyujtemény

 • Mindenes gyûjtemény / [szerk. Péczeli József] (1791)
 • Mindenes gyûjtemény, 1789-1792 / vál. és szerk., a szöveget gond., ... az elõszót és a jegyzeteket írta Tóth László (1989)

Mindszenti Sámuel

 • Mindenes Gyûlytemény (1789)

Ministerio

 • Ministerio / szerk. Bárdos István és Beke Margit ; [rendezõk Esztergom-Budapesti Érsekség, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata] (1998)

Mitru Ibolya

 • Csokonai Vitéz Mihály (1973)

MOCSA

 • Gutai István: Mocsai mozaik ([1989])
 • Krónikás lapok a mocsai "Búzakalász" Termelõszövetkezet életébõl / [összeáll. Nóber Imre (1984)

Mócsy András

 • Pannonia a korai császárság idején (1974)
 • Pannonia a késõi császárkorban (1974)

Molnár, Elizabeth Rajec

 • Mibõl lett a cserebogár (2010)

Molnár Imre

 • "Sem gyûlölettel, sem erõszakkal..." (2008)

Monostori Éva

 • Öszetartó (2009)

Monostori erőd

 • [készítette Asbóth Zsolt, Jordán Antal ; fotó Turi Miklós] (1999)

Monostori Imre

 • Helykeresések (2004)
 • Könyvtárosként és egyébként (2010)
 • Az Új Forrás vonzásában (1999)

munkáshatalomért

 • A munkáshatalomért! / [szerk. és az anyaggyûjtésben közrem. Tapolcainé Sáray Szabó Éva (1979)

Munkásmozgalmunk

 • Munkásmozgalmunk harcosai / [szerk.

Muemlékjegyzék

 • Mûemlékjegyzék (1960)

Muvészeti hetek

 • Mûvészeti hetek ([1941])

Muvészeti muhely

 • Mûvészeti mûhely / [szerk. Jász Attila és Virág Jenõ; Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Kernstok Károly Mûvészeti Alapítvány] (1996)
magyar