I-K

Időnk

 • Idõnk / [fel. szerk. Kiss István] (1963)

Idosebb Szinnyei József

 • Idõsebb Szinnyei József / Várady József

Így élünk

 • Így élünk (1979)

Így kezdodött

 • Így kezdõdött... / (Szerk. Ortutay András, Ravasz Éva) (1972)

In labore fructus

 • In labore fructus / szerk. Nemes Gábor, Vajk Ádám (2011)

Iratok

 • Iratok a kisegítõ munkaszolgálat, a zsidóüldözés történetéhez / [szerk. Szita Szabolcs] (2002) 1. füzet [Válogatott írások (1940-1943) a Hadtörténeti Levéltár gyüjteményébõl]
 • Iratok a kisegítõ munkaszolgálat, a zsidóüldözés történetéhez / [szerk. Szita Szabolcs] (2002) 2. füzet Válogatott iratok a nyilaskeresztes terror történetébõl

irodalmi

 • Az irodalmi topográfia alapjegyzéke. Válogatott irodalomjegyzék az irodalmi topográfiához (1986)

ISTEN

 • ISTEN VÉLED HAZÁNK (2010)

Iván Csaba

 • Naptárlapok (2002)

Jaczkó Ferenc

 • Élet a halál árnyékában (2002)

Jakus Lajos

 • Az 1848-49-es szabadságharc két sorsüldözöttjének élete (2004)

Jankovics Marcell

 • Egy század legendái ([1939])

Jász Attila

 • Alvó szalmakutyák avagy Áldozati ének (2010)
 • Angyalfogó (2008)
 • Csendes Toll élete avagy A-Z örökké valóság (2012)
 • Daidaloszi napló (1992)
 • Fékezés (2006)
 • Fürdõkádból a tenger avagy Különbségben a hasonlóság (2009)
 • Isten bõre (2011)
 • Miért Szicília : részletek egy elveszett naplóból (1998) 2. köt., H-Q. (1998)

Jászai Mari

 • Jászai Mari emlékiratai / sajtó alá rend. Lehel István ; rajzok Haranghy Jenõ ([1927])
 • Jászai Mari írásai (1955)
 • Jászai Mari levelei (1944)
 • Színész és közönség (1918)
 • Tükör-játék (2002)

JEGYZŐKÖNYVEK

 • Kántor Klára: Esztergom vármegye közgyûlési jegyzõkönyveinek regesztái I. (1999)
 • Kántor Klára: Esztergom vármegye közgyûlési jegyzõkönyveinek regesztái II. (2003)
 • Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzõkönyveinek regesztái (2003)
 • Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzõkönyveinek regesztái (2004)
 • Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzõkönyveinek regesztái, 1723-1726 (2006)
 • Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzõkönyveinek regesztái, 1727-1734 (2007)
 • Tóth Krisztina: Esztergom szabad királyi város jegyzõkönyveinek regesztái, 1742-1748 (2011)
 • Komárom város Képviselõ-testület jegyzõkönyvei (1991-) 1. köt. 1991. jan. 15 - febr. 26.
 • Komárom város Képviselõ-testület jegyzõkönyvei (1991-) 2. köt. 1991. márc. 12 - ápr. 30.
 • Komárom város Képviselõ-testület jegyzõkönyvei (1991-) 3. köt. 1991. máj. 21 - jul. 23.
 • Komárom város Képviselõ-testület jegyzõkönyvei (1991-) 4. köt. 1991. aug. 13 - okt. 31.
 • Komárom város Képviselõ-testület jegyzõkönyvei (1991-) 5. köt. 1991 nov. 7 - dec. 20.
 • Komárom Város Képviselõ-testületi üléseinek jegyzõkönyve (1991)
 • Komárom város Képviselõ-testülete üléseinek jegyzõkönyvei (1994) 1. köt. 1994. jan. 6. - 1994. márc. 4.
 • Komárom város Képviselõ-testülete üléseinek jegyzõkönyvei (1994) 2. köt. 1994. márc. 29 - 1994. jun. 14.
 • Komárom város Képviselõ-testülete üléseinek jegyzõkönyvei (1994) 3. köt. 1994. jun. 28 - 1994 aug. 31.
 • Komárom város Képviselõ-testülete üléseinek jegyzõkönyvei (1994) 4. köt. 1994. szept. 27. - 19994 dec. 21.
 • Komárom város Képviselõ-testülete üléseinek jegyzõkönyvei (1995) 1. köt. 1995. január 31. - 1995. február 28.
 • Komárom város Képviselõ-testülete üléseinek jegyzõkönyvei (1995) 2. köt. 1995. március 28. - 1995. április 26.
 • Komárom város Képviselõ-testülete üléseinek jegyzõkönyvei (1995) 3. köt. 1995. május 30. - 1995. szeptember 5.
 • Komárom város Képviselõ-testülete üléseinek jegyzõkönyvei (1995) 4. köt. 1996. november 12. - 1996. december 17.
 • Komárom város Képviselõ-testülete üléseinek jegyzõkönyvei (1996) 1. kötet 1996. január 30. - 1996. április 02.
 • Komárom város Képviselõ-testülete üléseinek jegyzõkönyvei (1996) 2. kötet 1996. április 26. - 1996. junius 25.
 • Komárom város Képviselõ-testülete üléseinek jegyzõkönyvei (1996) 3. köt. 1996. julius 30. - 1996. november 5.
 • Komárom város Képviselõ-testülete üléseinek jegyzõkönyvei (1996) 4. köt. 1996. november 12. - 1996. december 17.
 • Komárom Városi Tanács üléseinek jegyzõkönyve (1986)
 • Komárom Városi Tanács üléseinek jegyzõkönyve (1987)
 • Komárom Városi Tanács üléseinek jegyzõkönyve (1988)
 • Komárom Városi Tanács üléseinek jegyzõkönyve (1989)
 • Komárom Városi Tanács üléseinek jegyzõkönyve (1990)
 • Kürthy Anna: Komárom és Szõny képviselõ-testületi jegyzõkönyveinek kivonatai (2004)
 •  

Jelenidőben

 • Jelenidõben / [szerk. Gombkötõ Gábor, Lakatos Pál] (1975)

Jókai Mór

 • Jókai Mór és szülõvárosa / [kiad. a Komárnói Dunamente Múzeum]
 • Kakas Márton Füreden (2005)
 • Politische moden (2006)
 • A szellem zónái ; Élet és mû (1991)

Juhász Ilona, L.

 • "Fába róva, földbe ütve..." (2005)
 • Neveitek e márványlapon (2010)

Julier Ferenc

 • Magyar hadvezérek (cop. 1992)

Julow Viktor

 • Csokonai Vitéz Mihály (1975)

Jurányi Zsolt

 • Az alvilág zsoldjában (2012)

Kádár Péter

 • A vízimalmoktól a vízerõmûvekig (2010)

KALENDÁRIUMOK

 • Ablak országra-világra kalendárium / fel. szerk. Sztrapák Ferenc ([1997])
 • Ablak országra-világra kalendárium / fel. szerk. Szrapák Ferenc ([1999])
 • Históriás kalendárium / [készítette a Históriás Kalendárium szerk. biz.] (1989)
 • Kalendárium, 2001 (2000)
 • Kalendárium, 2002 / [felelõs szerk. Sztrapák Ferenc] ; [szerk. Barsi Szabolcs és Mórocz Károly] (2001)
 • Kalendárium / fel. szerk. Sztrapák Ferenc ; szerk. Barsi Szabolcs és Mórocz Károly (2003)
 • Kalendárium, 2004 / [fel.szerk. Sztrapák Ferenc] ; [szerk. Barsi Szabolcs és Mórocz Károly] (2004)
 • Kalendárium, 2005 / [fel. szerk. Miskei Ferenc] ; [szerk. Barsi Szabolcs és Mórocz Károly] (2005)
 • Komáromi kalendárium a 2000. esztendõre / összeáll. Mácza Mihály ; fotók Bíró Béla et al. ([1999])
 • Komáromi uj és ó kalendárium. Krisztus urunknak születése utáni 1808-ik esztendõre (1808)
 • Koppánymonostori kalendárium / Agócs Jánosné et al ; fel. szerk. Monostori Éva (1998)
 • Koppánmonostori kalendárium 2000 / [Ágoston Géza... et al.] ; [fel. szerk. Monostori Éva] ; [ lektorálta György Károlyné] ; [borító Ölveczky Gábor] (1999)
 • Koppánmonostori kalendárium 2001 / [közread. az] ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület] ; [fel. szerk. Monostori Éva] ; [borító Ölveczky Gábor] ; [lektorálta György Károlyné] (2000)
 • Koppánmonostori kalendárium 2002 / [közread. az Élettér Közösség-és Településfejlesztõ Egyesület] ; [szerk. Monostori Éva] ; [lektorálta György Károlyné] ; [borító Ölveczky Gábor] (2001)
 • Koppánmonostori kalendárium 2003 / [közread. az ÉLETTÉR közösség- és Településfejlesztõ Egyesület ; szerk. Monostori Éva ([2002])
 • Koppánmonostori kalendárium 2004 / [fel. szerk. Monostori Éva] ; [lektorálta György Károlyné és Hegedüs Béla] ; [borító Ölveczky Gábor] ; [közread. az Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület] (2003)
 • Koppánmonostori kalendárium 2005 / Monostori Éva (szerk.) (2005)
 • Koppánmonostori Kalendárium / [fel.szerk. Monostori Éva] ; [lektorálta Hegedûs Béla] ; [borító Ölveczky Gábor] ; [közread. az Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület] ([2005])
 • Koppánmonostori kalendárium 2006 / [közread. az Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület] ; [fel. szerk. Monostori Éva] ; [borító Ölveczky Gábor] (2006)
 • Koppánmonostori kalendárium / fel. szerk. Monostori Éva (2007)
 • Koppánmonostori kalendárium 2008 / [közread. az Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület] ; [fel. szerk. Monostori Éva] ; [borító Ölveczky Gábor] ; [ szerk. Tóth Ágnes Anikó] (2008)
 • Neubart János: Ujj kalendariom, mellyet Christus Urunk születése után való 1711. esztendõre irt Neubart Janos, és Magyar országra, Erdélyre, és egyéb tartományokra is alkalmaztatott ([1982])
 • Valódi komáromi uj- és ó-Kalendárium / kiad. Ehrenfeld Jenõ (1913)

Kalmár János

 • Régi magyar fegyverek (1971)

Kántor B. Péter

 • Erdõszív ([2002])

Kanyó András

 • Versenyfutás az olajért (1976)

Karasszon Dénes

 • Marek József (2003)

Kassák, Peter

 • Koneèna zastávka: Slovensko (2007)

KATALÓGUSOK

 • Aba-Novák Judit: Kecskés Ágnes iparmûvész komáromi kiállításának megnyitóbeszéde. Wehner Tibor bevezetõje Kecskés Ágnes iparmûvész tatabányai Gobelinkiállításának katalógusában
 • Beke Margit: Az Esztergomi Fõszékesegyházi Könyvtár Batthyány-gyûjteményének katalógusa (1991)
 • Katalógus a József Attila Megyei Könyvtár könyvállományáról / [összeáll. Vasas Margit] (1964)
 • A Komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár Helyismereti gyûjteményének katalógusa / [összeáll. és szerk. Hegedüs Béla]; [kiad. a Komáromi Városi Tanács V.B. Mûvelõdési Egészségügyi és Sport Osztálya és a Jókai Mór Városi Könyvtár] (1986)
 • Tapolcai Ernõné: Komárom megye közgyûjteményeinek helyismereti katalógusa (1973)

Katz Katalin

 • Visszafojtott emlékezet (cop. 2005)

Kecskés Ágnes

 • Kecskés Ágnes Munkácsy-díjas kárpitmûvész, a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia tagja életmûkatalógusa (2009)

Kégli Ferenc

 • Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz (2005)

Kegyelem

 • Kegyelem életfogytig / Mycielskiné Esterházy Mária feljegyzései alapján ; összeáll., szerk., és jegyzetekkel ellát. Molnár Imre (2008)

Kéky Lajos

 • Beöthy Zsolt (1925)

Kelecsényi Péterné

 • Limes, 1988-1997 ([2004])

Kellemen Károly

 • Czuczor Gergely életrajza (1880)

Kemecsi Lajos

 • Szekerek, kocsik, szánok (1998)

Kemény G. Gábor

 • Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban (1957)

Kenyeres István

 • Uradalmak és végvárak (2008)

Kerék Mihály

 • A magyar földkérdés (1939)

A Kernstok

 • A Kernstok Károly Mûvészeti Alapítvány 20 éve (2011-) I. kötet Két évtized kilenc alkotó / [szerk. Virág Jenõ] ; [...kiadványterv Ölveczky Gábor] (2011)

Kézdi László

 • Aranyász mesterség (2001)

Királyi

 • Királyi és koronázó városok / [készítették Sitku Sándorné et al.] ; közread. a Központi Statisztikai Hivatal [Budapesti és Pest Megyei, Fejér Megyei,Komárom-Esztergom Megyei, Veszprém Megyei Igazgatósága] (2000)

KISALFÖLD

 • Barczi Attila: Magyarország tájai (2000-) [3/1.] Kisalföld, Komárom-Esztergomi síkság (2004)
 • Kisalföld és környéke / [összeáll. és szerk. Szokoly Miklósné] ; [szerzõk... Mihály Nikoletta et al.] ; [alaptérkép Faragó Imre] ; [fotó Bertleff András ... et al.] (2005)
 • Salamon Nándor: Kisalföldi mûvészek lexikona (1998)

KISBÉR

 • Ádám Éva: Kisbér, 1277-1977 (1977)
 • Bódai József: A kisbéri és a magyar királyi ménesbirtok története ([2000])
 • Hegedüs Pál: Üdvözlet Kisbérrõl (2008)
 • Sulyok Kálmán: A kisbéri mecénás (1998)

kisebbségek

 • A kisebbségek helyzete Közép-Kelet-Európában és Magyaroszágon / [szerk. Beszteri Béla, Mikolasek Sándor] (1997)

Kiss Ákos

 • Tinnye, Uny, Jászfalu története a honfoglalásig (1982)

Kiss István

 • közigazgatás és az urbanizáció Elsõ kötet A/ Szöveges rész
 • A közigazgatás és az urbanizáció Második kötet B/ Táblázatok, C/ Ábrák, Függelék

Kiss Károly

 • Krónika (2000)

Kiss László

 • Múzeumok (1975)

kistérségek

 • A kistérségek társadalmi, gazdasági helyzete / [...szerk. Hantos Éva] (2006-)

Klapka György

 • Emlékeimbõl (1886)
 • [Über das neue Kreditsystem] ; Motiven-Bericht des Verfassers zum "Neuen Kreditsystem" (1884)

Klap-ka-lap

 • Klap-ka-lap (1979. május 21.)

Klemm I. Antal

 • Baróti Szabó Dávid nyelve nyelvújítási szempontból (1908)

KMP 60

 • KMP 60 / összeállította Márkus Julianna (1978)

KOCS

 • Fél Edit: Kocs 1936-ban (1941)

Kogutowicz Károly

 • Dunántúl és Kisalföld írásban és képben 1. köt. (1930)
 • Dunántúl és Kisalföld írásban és képben 2. köt. (1936)

Kogutowicz Manó

 • Magyarország vármegyéinek kézi atlasza (Kart. dok.) (2003)

Koltai Virgil

 • Czuczor Gergely élete és munkái (1885)

KOMARNO, KOMÁROM

 • 10 éves a Naumburg-Komárom testvérvárosi kapcsolat (2002)
 • 25 éves a Komáromi Kõolajipari Vállalat / [szerk. Gombkötõ Gábor] ([1987])
 • 30 rokov ¹tatneho okresného archívu v Komárne / [szerk. Veronika Lakatosova] ; [fotó Jozef Hanus] Hommage a Gyula Szabó (1992)
 • 40 éves a komáromi Klapka György Múzeum / [írta, kiállítást rend. Számadó Emese] ;[terv. Ölveczky Gábor] ; [...fotók... Török Csaba... et al.] (2005)
 • Agócs Zoltán: 100 éves a komáromi Erzsébet-híd - Dunajsky most v Komarne 100 rocny (1992)
 • Alapy Gyula: Komárom (1913) 1-4. évfolyam (1913-1916)
 • Baranyay József: A komáromi magyar színészet története, 1811-1941 (1941)
 • Bárdos István: Komárom az 1848-1849. évi szabadságharcban (1960)
 • Baróti Szabó Dávid: Visszatekintõ elmélkedés az iszonyatos földrengésrõl ; A komáromi földindulásról (1981)
 • Bartal Mária, B.: Komárom templomai (2007)
 • Benkó Éva: A Komáromi napok rendezvénysorozat bemutatása 10 év távlatából a kulturális turizmus jegyében
 • Beöthy László: RomemlékekEmlékrajzok Komárom történetébõl; A javasasszony ; Másik haza ; A néma kísértet ; Ördög Róbert (1851)
 • Beöthy Zsolt: Romemlékek 2. kötet Beszédek (1923)
 • Berczellyné Nagy Marianna: A komáromi jezsuita iskolai színjátszás története a XVII-XVIII.században (2003)
 • Bihary Mihály: A régi Komárom (1996)
 • Bilkó István: 70 éves a Komáromi Tûzoltóság
 • Bilkó István: Komárom labdarúgásának krónikája (2000)
 • Bilkó István: Komárom város tûzvédelmének története ([1994])
 • Bognár Imre: A komáromi járás sporttörténete 1945-tõl 1969. január 1-ig
 • Borhy László: Vezetõ Komárom város római kori kõemlékeihez (2006)
 • Böjthe Balázs: Komárom város és környékének településfejlõdése az elmúlt 40 év alatt
 • Csernok Attila: A komáromi pontonhíd (2008)
 • Csikány Tamás: Csata Komáromnál 1849. július 2-án, avagy A szabadságharc harcászata (2003.)
 • Csikány Tamás: Komárom erõdváros (1998)
 • A Duna Menti Múzeum értesítõje 7. / összeáll. Mácza Mihály ; [kiad. a Duna Menti Múzeum] (1989)
 • Érsek János: Komáromi útmutató (1978)
 • Fehér Tamás: Komárom az Árpád-korban
 • Fehér Tamás: A komáromi Csillagerőd
 • Fülöp Zsigmond: Komárom (1941)
 • Gábor Steiner a Komarno (1987)
 • Gyarmati Edit: Komárom termálfürdõ részletes rendezési tervéhez
 • György Károlyné: "Ki gépen száll fölébe..." Komárom és a környezõ ipartelepek bombázása 1944-1945 (2009)
 • Gyulai Rudolf: A császári királyi szabadítékos Rév-Komáromi Biztosító Társaság története (1896)
 • Hegedüs Béla: Komárom utcanévadói, mûemlékei és emlékmûvei (1975)
 • Horváth István: Sportélet a komáromi Lenfonógyárban az 1945-1957-es években
 • Horváth Lajos: Komárom (2000)
 • Horváth Veronika: A számítógép alkalmazása a tájékoztatásban a komáromi Jókai Mór Városi Könyvtárban ([1999])
 • Kajtár József: A Komárnói Dunamenti Múzeum kiadványai 1. (1979)
 • Kántor Zsuzsanna: A komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár - mint kulturális szervezet elemzése (2002)
 • Kecskés László: Komárom (1985)
 • Kecskés László: Komárom az erõdök városa (1993)
 • Kecskés László: Komárom erõdrendszere (1978)
 • Kecskés László: Komárom irodalmi élete (1979)
 • Kecskés László: Komárom története ([1973])
 • Kecskés László: Komáromi mesterségek (1978)
 • Kecskés László: Komáromi mesterségek (2006)
 • Kecskés László: A komáromi ötvösök és asztalosok (2003)
 • Kecskés László: A komáromi szekeresgazdák (2002
 • Komarno / [szervezõ Bende István] ; [térkép HISZI-MAP Kft.] ; [kiadványterv Kendra László] (2007)
 • Komárno (1971)
 • Komarno / kész. Ernest Ivan ; kiad. a Komáromi Lapok (1992)
 • Komárno és Komárom városok területrendezési dokumentumainak és fejlesztési programjainak összehangolása közös összehangolt fejlesztésük érdekében /szöveg Lelkes Gábor ; fotó Drozd Milan ; [ford. Agnesa Pavlovicsova] (2012)
 • Komárno és vidéke mûemlékei / [összeáll. és a sajtó alá rend. Kajtár József] ; [fényk. Bíró Béla] (1974)
 • Komárom (1995)
 • Komárom (1998)
 • Komárom (2002)
 • Komárom / [szerk. Dercsényi Balázs] ; [fényképek Pintér Tamás, Szukits Péter, Szamódy Zsolt] (2002)
 • Komárom / [közread. Komárom Város Polgármesteri Hivatal Tourinform Irodája] ; [grafikai szerk. Ölveczky Gábor] ; [fotók Szamódy Zsolt, Mudrák Attila,Juhász Attila, Turi Miklós] ([2004])
 • Komárom (1984-85)
 • Komárom / Kiad. a Sollun Térképészeti Bt., Komárom Város Térképészeti Hivatala, Földmérõ Kft. (1992)
 • Komáromból elszármazott iparmûvészek kiállítása / [szöveg Koczogh Ákos: Szép tárgyak dícsérete alapján] (1979)
 • Komárom / elõszó Bukó Józsefné ; bev. Piskolti béla ; fotók Jusztin Tibor ([1986])
 • Komárom-Esztergom megyei Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Komárom (2013)
 • Komárom, Kisbér
 • Komárom - Komárno / szerk. Bárdos István, Kecskés László, Mácza Mihály ; fotó Mudrák Attila (1994)
 • Komárom Komárno ; Közös feladatok a két településcsoport általános rendezési tervében
 • Komárom - Komárno / [szöveg Gabriel Weszelovszky] ; [ford. Németh Éva, Deé Kovács Katalin] ; [akvarellek és rajzok Varga Zsuzsanna] (2006)
 • Komárom-Komárno (2005)
 • Komárom ismeretlen csillagai / [szerkesztette Kiss Vendel] ; [borítóterv és arculat Ölveczky Gábor] (2013)
 • Komárom és Komarno térségi közös területfejlesztés eszközéül szolgáló új közúti Duna határhíd és kapcsolatai megépítésének tervezete. /[projektmenedzser Pete Istvánné és Varga Veronika] ([2007])
 • Komárom környéki gyermekjátékok / [összeáll. Túriné Csontos Erzsébet] (1988)
 • Komárom múltja és jelene / [összeáll. Kecskés László, Pathó László, Rákos Ferenc, Jankura Iván, Juhász Antal] (1958)
 • Komárom : Selye János Gimnázium / [a szöveget gondozta Dr. Jakab István] (1995)
 • Komárom Szõny, Almásfüzitõ településcsoport általános rendezési terv, városépítési koncepció ; VÁTI 1978
 • Komárom várának megadása következõ feltételek alatt (1849)
 • Komárom várának tervrajza a stockholmi Hadilevéltárból ; XVII. század második fele (1975)
 • Komárom Város Kultsár István Ügyviteli-Gazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Programja
 • Komárom város programja felszabadulásunk 70. és a tanácsok megalakulásának 25. évfordulójának megünneplésére ([1975])
 • Komárom város Tanácsának rendeletei / szerk. Komárom városi Tanács V.B. szervezési és jogi osztálya (1981)
 • Komárom város Tanácsi Híradójának ünnepi melléklete a felszabadulás 30. évfordulójára (1975)
 • Komárom város vízmûve és csatornázásának elsõ 100 éve / [közread. a KOMVak Rt. Komarno és a VIZÁK Kft. Komárom] (2002)
 • Komárom város Hazafias Népfront programja (2007)
 • Komárom Város Önkormányzata 1995. évi munkájáról. Az 1995-1998. éveke szóló munka- és gazdasági program / Komárom Város Önkormányzata ([1996])
 • Komárom és vidéke képeslapokon / összeáll. Szénássy Árpád (1997)
 • A komáromi 1848/49-es emlékpark kopjafáinak névadói ([1988])
 • A komáromi bencés gimnázium Jókai Cserkészcsapatának tizenötéves története / Kiadja a Jókai Cserkészcsapat (1929)
 • A komáromi erõd / feldolgozta és összeáll. Gráfel Lajos (1993)
 • A komáromi erõdítmény története (1974)
 • Komáromi erõdök / [szerk. Kovács Vilmos ; fotó Szamódy Zsolt] ([1995?])
 • A komáromi Feszty Árpád Általános Iskola nevelõtestületének Pedagógiai Programja 2004 / [Horváth Miklós et al.] (2004)
 • Komáromi Hírlap / [fel.szerk. Kállai Ferenc] ; [fel. kiadó Solecki Szilárd] (1985)
 • A komáromi Klapka György Általános Iskola múltja és jelene / kiad. a komáromi Klapka György Általános Iskola (1992)
 • A komáromi Klapka-szobor története képekben / [fényképezte és szerk. Tarics Péter] (1992)
 • Komáromi Mûsor (1978)
 • Komáromi Mûsor (1979)
 • Komáromi Mûsor (1980)
 • Komáromi Mûsorkalauz (1973)
 • Komáromi Mûsorkalauz (1974)
 • Komáromi Mûsorkalauz (1975)
 • Komáromi Mûsorkalauz (1976)
 • Komáromi Mûsorkalauz (1977)
 • Komáromi Napok 1974 / [ kiad. a Komáromi Városi Tanács VB. MÛvelõdésügyi Osztálya] (1974)
 • Komáromi Napok 1976 / [ kiad. a Komáromi Városi Tanács VB. MÛvelõdésügyi Osztálya] ; [Csokonai Mûvelõdési Központ] (1976)
 • Komáromi Ressl János: Ráckerti orgonák (1971)
 • Kováts József: Az igazság temploma, mellyet Kolmár Józsefnek, a rév-komáromi ref. gyülekezet prédikátorának úgy neveztetettt kegyelem temploma ellenemelt barátságos levelekben (1815)
 • Középfokú Gépipari Szaktanintézet Komarno / [szöveg és szerkesztés Frantisek Buda és Maria Ruzicova] ([1983])
 • Kürtösi Tibor: Az Újkomárom-terv (2005)
 • Lippayné Barassó Julianna: A komáromi református elemi iskola története : 1923-1948
 • Mácza Mihály: Fotográfusok Komáromban, Tatán, Tatabányán (1988)
 • Mácza Mihály: Komárom fejlõdése képekben (1985)
 • Mácza Mihály: Komárom nevezetességei (2002)
 • Mácza Mihály: A komáromi Simor-zárda története (1997)
 • Magyar Területi Színház - Komáromi Jókai Színház / [közread. a komáromi Jókai Színház] ; [szerk. Dömötör Varga Emese, Bárány János] (2007)
 • Magyary Szulpic: Adatok a komáromi Szent-András-templom történetéhez (1884)
 • Magyarország legerõsebb bástyája Komárom / [szerk. Kiss Vendel] ; [borítóterv és arculat Ölveczky Gábor] (2003)
 • Medveczky Szabolcs: Komáromi ünnepi mise (2009)
 • Molnár Katalin: A zuzmók szerepe Komárom és környéke környezetminõségének vizsgálatában
 • Musitz Gábor: Komáromi kormánybiztosok 1848-49-ben
 • Nagy Éva: A Jókai Mór Városi Könyvtár története
 • Nagy Szilvia: Mûvelõdés és szellemi élet Komáromban a XIX. század utolsó harmadától az elsõ világháborúig
 • Pastinszky Miklós: Kultsár István a komáromi könyvtáralapító (1979)
 • Pásztor Attila: A Komáromi Állami Gazdaság és a jogelõdök története, 1949-2004 (2007)
 • Raab Ferenc: A komáromi zsidók múltja és jelene (2000)
 • Rabi Lenke: "Mûvészi alkotások komáromi katolikus templomban" (2007)
 • Ratimorszky Gyula: Komárom alatt megmozdult a föld (2001)
 • Rédli Margit: Komárom (2002)
 • Rédli Margit: Révkönyv (2010)
 • Rév-Komárom / Szénássy Zoltán (2005)
 • Rohbock Lajos: Komárom s a Csillagsáncz
 • Rohbock Lajos: Komárom a Homokhegyrõl Esztergom ([1856])
 • Schenk Lászlóné: Komáromi lapok (1982)
 • Szabó Csilla: Társadalmi és politikai küzdelmek Magyarországon 1849-65 Komárom városában
 • Számadó Emese: 110 éves a komáromi Erzsébet híd (2002)
 • Számadó Emese: Komárom 1938-1945 (2008)
 • Számadó Emese: Komárom és településrészeinek egyesülése (2007)
 • Számadó Emese: Komárom és térsége (1998)
 • Számadó Emese: A komáromi tûzrendõrség története (2012)
 • Számadó Emese: A komáromi vasútvonalak története (2010)
 • Szénássy Árpád: Komárom, a Duna Gibraltárja (2005)
 • Szénássy Zoltán: A komáromi bankó (1999)
 • Szénássy Zoltán: A komáromi induló hõse (2001)
 • Szénássy Zoltán: A komáromi induló hõse (2007)
 • Szénássy Zoltán: Komáromi krónikás (2003)
 • Szénássy Zoltán: Komáromi m. kir. 22. gyalogezred (2000)
 • Szénássy Zoltán: Komáromi Olympos ([1984])
 • Szénássy Zoltán: Neszmélyi krónika (1998)
 • Szénássy Zoltán: Új komáromi Olympos (2006)
 • Szerencse Ferencné: Komáromi Lapok (1979)
 • Szijj Imre: Komárom város infrastruktúrájának fejlõdése a vasútépítéstõl napjainkig
 • Szita Szabolcs: A komáromi deportálás 1944 õszén (2002)
 • A szocialista mezõgazdaság eredményei a komárnói járásban / [bev. Anton Hlavác] (1973)
 • Szózat Komárom rendíthetlen várából a feldunai hiv magyar néphez! / Klapka György, Újházi László (1849)
 • Szvitács Tímea: Komárom infrastukturális szolgáltatásainak helyzete, a fejlesztés és a mûködés eszközrendszerének felhasználása
 • Tájékoztató Komárom város Tanácsának 1974. évi tevékenységérõl (1974)
 • Tapolcainé Sáray Szabó Éva: A komáromi nyomdászat és sajtó 1849-ben ezernyolcszáznegyvenkilencben (1987)
 • Thury Etele: A révkomáromi ev. ref. egyház története a XVI-XVII. században (1889)
 • Trugly Sándor: A Komárom-hajógyári avar temetõ és telep (2008)
 • Turi Zsolt: A komáromi vámõrség és pénzügyõrség története (2011)
 • Virágh Józsefné: A komáromi magyar színészet története 1792-1918 (1981.)
 • Volly István: Kis Komárom, Nagy Komárom (1955)
 • Vox Femina Kórus Komárom / [közrem. Zatykó János, Németh Józsefné, Windeisen Zoltánné, Máté László, Mikolasek Sándor] ; [kiadványterv.] Ölveczky Gábor ([2005])

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

 • Adatok Komárom megye községeirõl / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Fejér Megyei Igazgatóság (1968)
 • Alapy Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetébõl (2000)
 • Baranyay József: Fejedelemjárás Komárom vármegyében (1912)
 • Baranyay József: Kalandozások Komárom vármegyében (1998)
 • Bárdos István: Komárom-Esztergom közigazgatásilag egyelõre egyesített vármegyék közmûvelõdési élete ([1980])
 • Bél Mátyás: Esztergom vármegyérõl írt kiadatlan mûvének szemelvényes magyar fordítása (1957)
 • Bencze Cs. Attila: A Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt és a Magyar Dolgozók Pártja Komárom-Esztergom Megyében 1945-1956 (2002)
 • Bódiné Vajda Györgyi: A nemzetiségi kötõdés Komárom-Esztergom megyében (2002)
 • Bódiné Vajda Györgyi: Vallás, felekezet Komárom-Esztergom megyében (2002)
 • Cserõdi Attiláné: Kéziratok megyénkrõl
 • Csokonai és Lilla emlékek Komárom megyében / összeáll. Ferenczy Miklós (1973)
 • Csokonai és Lilla-emlékek Komárom megyében / összeáll. Ferenczy Miklós (1986)
 • Danis József: Komárom megyei Honismereti Füzetek. 1974/2. (1974)
 • A Dél-Komárom megyei paraszttanácsok nyilatkozata Dél-Komárom megye Nemzeti Bizottsága (2007)
 • Az ellenforradalom Komárom megyei eseményeibõl (1957)
 • A felszabadult Komárom megye 25 huszonöt éve / [kiad. a] Központi Statisztikai Hivatal Fejér Megyei Igazgatósága (1970)
 • Folyóiratok Komárom megyei lelõhelyjegyzéke / [összeáll. Kreitler Imréné; az anyaggyûjtést vezette Kolozs Ibolya] (1983)
 • Forray R. Katalin: Az oktatás fejlesztése Komárom megyében (1987)
 • Gyulai Rudolf: Komárom vármegye és város történetéhez (2012)
 • Gyulai Rudolf: Törökvilág Komárom megyében (2012)
 • Halmi Erzsébet: A közoktatás könyvtárügye Komárom-Esztergom megyében, 1991-2005 (2007)
 • Hérics Nándor: Komárom megyei Honismereti Füzetek. 1974/1. (1974)
 • Kerényi Enikõ: Hidak Komárom-Esztergom megyében (2001)
 • Kéziratok megyénkrõl / [szerk. Tapolcayné Sáray Szabó Éva] ; [bev.] Csukly László (1979)
 • Kistérségek Komárom-Esztergom megyében / készítette Bódiné Vajda Györgyi (1999)
 • Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelõre egyesített vármegyék multja és jeleneKomárom és Esztergom multja és jelene / fõszerk. csengerújfalusi O'sváth Andor ; sajtó alá rend. Szalay Béla és Vajas Lajos (1938)
 • Komárom és Esztergom vármegyék újjáépítése Trianon után / szerk. Békássy Jenõ ([1927])
 • Komárom megye (1956)
 • Komárom megye V. ötéves terve / [összeáll. a Megyei Tanács VB. Tervosztálya] ; szerk. Ádám Éva (1977)
 • Komárom megye 25 éves fejlõdése / [összeáll. Kovács Emil] (1970)
 • Komárom megye bemutatkozik ([1975])
 • Komárom megye bemutatkozik / [fõszerk. Farkas István] (1979)
 • Komárom megye dolgozó parasztjai a boldog élet útján (1953)
 • Komárom megye földrajzi nevei / [Szerk. Balogh Lajos, Ördög Ferenc; tudományos irányító Ördög Ferenc, Végh József, közzétette Gerstner Károly, Hegedûs Attila, Körmendi Géza et al.] (1985)
 • Komárom megye kistükre / [irta és szerkesztette Wér Vilmos]
 • Komárom megye könyvtárhálózatának távlati fejlesztési feladatai (1973)
 • Komárom megye, közegészségügy, környezetvédelmi modellterület / [szerkesztette a Komárom megyei KÖJÁL munkaközössége] (1977)
 • Komárom megye a kulturális felemelkedés útján (1953)
 • Komárom megye a Magyarországi sajtóban VI., 1980-1984 / [vál. és szerk. Schmidt József] (1998)
 • Komárom megye mezõgazdaságának jövõje / szerk. Néveri László (1957)
 • Komárom megye mûvészete
 • Komárom megye nagyjai ([1974])
 • Komárom megye részérõl 1848-ik esztendõ September 20-án k.biztos Halassy Ede ur elnöklete alatt bizottmányi ülés tartatván / kiadta Bossanyi Rezsõ
 • Komárom megye a sajtóban / [szerk. és összeáll. Tapolcainé Sáray Szabó Éva] ; [kiad. a József Attila Megyei Könyvtár] (1969-) 1945-1965 [I.] (1969)
 • Komárom megye a sajtóban / [szerk. és összeáll. Tapolcainé Sáray Szabó Éva] ; [kiad. a József Attila Megyei Könyvtár] (1969-) 1945-1965 [II.] (1971)
 • Komárom megye a sajtóban / [szerk. és összeáll. Tapolcainé Sáray Szabó Éva] ; [kiad. a József Attila Megyei Könyvtár] (1969-) 1965-1970 (1976)
 • Komárom megye a sajtóban / [szerk. és összeáll. Tapolcainé Sáray Szabó Éva] ; [kiad. a József Attila Megyei Könyvtár] (1969-) 1970-1974 (1985)
 • Komárom megye településhálózatfejlesztési terve / Felelõs tervezõ Bihaly Tamás (1971)
 • Komárom megye térképe / [szerk. biz. vez. Radó Sádnor] (1979)
 • Komárom megye térképe / szerk. biz. vez. Radó Sándor (1980)
 • Komárom megye természeti értékei / [írta Baranyai Vince és a Komárom megyei Természetvédelmi Bizottság munkaközössége] (1981)
 • Komárom megyei helytörténeti olvasókönyv / vál. és szerk. Ortutay András (1988[!1990])
 • Komárom Megyei Honismereti Füzet / [írta F. Molnár Anikó, Sperl Vilmosné] (1974)
 • Komárom Megyei Honismereti Füzet / [fel. szerk. Tapolcainé Sáray Szabó Éva] (1986)
 • Komárom Megyei Honismereti Füzet / [Tapolcainé Sáray Szabó Éva fel. szerk.] (1987)
 • Komárom megyei honismereti füzet / fel. szerk. Tapolcainé Sáray Szabó Éva ; kiad. Hazafias Népfront Komárom Megyei Bizottsága (1988)
 • Komárom Megyei Honismereti Füzet / [bev. Kovács György] ; [írta Ravasz Éva, Ortutay András, Gyüszi László] ([1973])
 • Komárom megyei képzõmûvészek grafikai kiállítása / [fotó Vasass Tibor] (1958)
 • A Komárom Megyei Moziüzemi Vállalat története, 1953-1978 / [szerzõk... Gombkötõ Gábor,... D. Madarász Anna] ([1980])
 • Komárom megyei orvos-napok közleményei / [szerk. Varga László] (1976)
 • Komárom megyei néprajzi füzetek / [szerk. Körmendi Géza] (1988)
 • Komárom megyei orvosnapok közleményei / [szerk. Schmidt Márta és Varga László] (1978)
 • A Komárom megyei úttörõcsapatok névadói / [bev. Mészáros Éva, Koger Tamás] (1985)
 • Komárom vármegye és Komárom szabad királyi város / [bev. Darányi Ignácz ; szerk. Borovszky Samu] (1907)
 • Komárom-Esztergom megye (2000)
 • Komárom-Esztergom megye kistérségei 1998-2000 / [közread. a Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága] ; [készítették BódinéVajda Györgyi et al.] (2002)
 • Komárom-Esztergom megye a magyarországi sajtóban / [vál. és szerk. Schmidt József és Nász János] (2005) 8/1. köt. 1990-1994
 • Komárom-Esztergom megye a magyarországi sajtóban / [vál. és szerk. Schmidt József és Nász János] (2005) 8/2. köt. 1990-1994
 • Komárom-Esztergom megye településeinek atlasza ([2008])
 • Komárom-Esztergom megye településtörténeti kalauza / szerk. Balogh Kata, Bárdos István (1993)
 • Komárom-Esztergom Megyei Honismereti Füzet / [fel. szerk. Tapolcainé Sáray Szabó Éva] (1991)
 • Komárom-Esztergom Megyei Honismereti Füzet / [Tapolcainé Sáray Szabó Éva felelõs szerk.] (1992)
 • Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei / [szerk. Fülöp Éva Mária, László János] (2011)
 • Komárom-Esztergom megyei Mûvészeti Mûhely / [szerk. Virág Jenõ] (1990)
 • Komárom - Esztergom megyei néprajzi füzetek / [szerk. Körmendi Géza] (1990)
 • Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára / [szerk. Ortutay András] (1992)
 • Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára / szerk. Csombor Erzsébet (1995)
 • Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Közleményei 13-14. (2008)
 • Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Közleményei (2009)
 • Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Közleményei (2010)
 • Komáromvármegye nemes családai / összeáll. Alapi Gyula (1911)
 • A Komárom-vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet 1887. évi jelentése / szerk. Gyulai Rudolf (1888)
 • A Komárom-vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet 1889. évi jelentése / szerk. Gyulai Rudolf (1889)
 • A Komárom-vármegyei és Komárom Városi Történeti és Régészeti Egylet 1891. évi jelentése / szerk. Gyulai Rudolf (1892)
 • Körmendi Géza: Komárom megye helységneveinek rendszere (1986)
 • Látnivalók Komárom-Esztergom megyében / [fõszerk. E. Nagy Lajos] ; [fel.szerk. Körtvélyesi Erzsébet] ;[...átolgozásában közrem. Deák Antal András et al.] ; [a fotókat kész. Haraszti Norbert et al.] (2003)
 • Magyar György: Komárom-Esztergom megye olimpiai kronológiája a sajtó tükrében (1990)
 • Magyarország megyéi / [... szerk. Gyenes László] (1982-) [9.], Komárom (1985)
 • Magyarország mûemlékjegyzéke / [összeáll. az Országos Mûemléki Felügyelõség és a Fõvárosi Mûemléki Felügyelõség] (1976)
 • Örökségvédelmi Hivatal (2006) [4.] Komárom-Esztergom megye
 • Magyarország vármegyéi és városai / [szerk.] Borovszky Samu (1988-) [2.] Esztergom vármegye (1989)
 • Mudrák Attila: Képes körséta Komárom-Esztergom megyében (1992)
 • Pálinkás József: Bányászdalok Komárom megyébõl (1973)
 • Pártértekezletek Komárom megyében / [korszakszerk. Szabó Mária, Szabó József] ; [bev. Gyenes László] (1985)
 • Rácz Endre: Komárom megye (1974)
 • Román Marian, V.: Komárom megyébõl indultak (1983)
 • Sikos T. Tamás: Fejlõdési térfolyamatok Komárom-Esztergom megyében (2002)
 • Sörös Pongrácz: Komárommegyei bencés apátságok (1905)
 • Szakács Mihály: A Magyar Kommunista Párt megalakulása és tevékenységének elsõ idõszaka Komárom-Esztergom vármegyében (1979)
 • Szakács Sándor: Az állami közmûvelõdési könyvtárak tíz éve Komárom megyében. (1959)
 • Szocialista egészségvédelemmel a komárommegyei anyákért és gyermekekért (1953)
 • Szózat s nyilt rendelet Komárom megye lakóihoz! / Újházi László (1849)
 • Szûts Ildikó: Az [ezerkilencszáztizennyolcas] 1918-as polgári demokratikus forradalom hatása Komárom megyében.
 • T.ns. Komárom Vármegyének 1847-dik Január 11-ik napján tartott Közgyûlésébõl / kiadta Bossanyi Rezsõ (1847)

KOMÁROMSZENTPÉTER

 • Lukovics Lídia Andrea: Komáromszentpéteri pintli (1999)

kommunizmus

 • A kommunizmus gyermekáldozatai ; A holokauszt gyermekáldozatai ; A diktatúrák egyházi áldozatai ; Alkotmányozás Magyarországon ([2012])

Komonczy Gáspár

 • Idõk, actiók (1912)

Koncsol László

 • Egyházlátogatások és közgyûlések (2009)

Kopócs Tibor

 • Kopócs Tibor idõben, térben (2007)

Koppán

 • Koppán oroszlánja / [szerk. Monostori Éva, Számadó Emese] ; [borítóterv Ölveczky Gábor] (2010)

KOPPÁNYMONOSTOR

 • 100 éves a koppánymonostori Dózsa György Általános Iskola / [írták Hojka Jánosné, Bohunka Lászlóné, Lipka Józsefné] ([1997])
 • Barassó Péter: Monostori vadászemlékek ([2002])
 • Erõdök ébredése / [közread. a Monostori Erõd Hadkultúra Központ Kht. ...et. al] ([2006])
 • Fehér Tamás: A komáromi Csillagerõd 1944-ben (2001)
 • Harsányi Józsefné: Koppánmonostor és a Dózsa György Állami Általános Iskola története
 • Kiss Marianna: A Monostori erõd sorsa 1945 után
 • Monostori erõd / [kiad. a Magyar Néphadsereg Hadtudományi Térképtára (1991)
 • Monostori Éva: Közösség és településfejlesztés Koppánymonostoron (1998)
 • Monostori Éva: A közösségfejlesztési folyamat alakulása Koppánmonostoron (2000)
 • Öt év számadása Pulapusztán, Koppánymonostoron és Táton (1954)
 • Rédli Margit: A Monostori Erõd (2005)
 • Szovjet évtizedek a monostori erõdben / [közread. az"UFO" nemzetközi ifjúsági csereprojekt] ; grafika Szelõczey Diána (2011)

Korda Rudolfné

 • Komáromi Lapok (1980)
 • Komáromi lapok (1981)

Kósa László

 • A magyar nép táji-történeti tagolódása (1975)

Kosáry Domokos

 • Napóleon és Magyarország (1977)

Kossuth Lajos

 • 802-2002 / Kossuth Lajos születésének 200-ik évfordulójára közreadta Dr Ferenczy Miklós orvosíró, lelkész (2002)
 • A ministeri tanács elõterjesztése a kormányzóhoz (1849)
 • Kossuth legújabb levele (1888)
 • A nemzet kormánya a néphez! (1849)
 • A néphez (1848)

Koszorú

 • kiad. a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedõk Országos Egyesülete (1931)

Kovács Emőke

 • A 19. századi Balaton világa (cop. 2007)

Kozák Ágnes

 • Mesevilág a Balaton mélyén (2010)

Korösi László

 • Egyiptom mûvészete A Nílus ; Panteon ; Fáraók ; Szentírás ; Építés ; Képfaragás ; Képírás ; Mûipar ; Zene ; Irodalom (1898)

Köves Kálmán

 • Vándormadár (2000)

KÖZÉPDUNÁNTÚL

 • Közép-Dunántúl (2006)

Koszeghy Pál

 • Bercsényi házassága : Töténeti ének 1695-bõl (1894)

Kötet nélkül

 • Kötet nélkül (1986)

Közmuvelodésért

 • A közmûvelõdésért / [Szerk. Csukly László] (1978)
 • A közmûvelõdésért / [Szerk. Csukly László] (1978)

Községeink

 • Községeink fõbb adatai, 1960-1964 / [kiad. a Központi Statisztikai Hivatal] (1966)

Községsoros

 • Községsoros adatok 1936-1962 (1976)
 • Községsoros adatok 1936-1962 (1976)

Kulcsár Krisztina

 • II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a temesi Bánságban, 1768-1773 (2004)

Kuik József Ignác

 • Bonaparte Napoleon' megbukása, vagy Sírvers a' jacobinismusra (1826)

Kultsár István

 • B. Laudonnak nándorfejérvári gyõzedelme (1790)

Kurucz János

 • Római nyomok a pannoniai Duna-limes balpartján (1914)

Kürthy Veronika

 • A csodadoktor (2003)

Küzdelem

 • Küzdelem, bukás, megtorlás / [felkutatta, vál., szerk., bev. és jegyz. Tóth Gyula] (1979) 1.
 • Küzdelem, bukás, megtorlás / [felkutatta, vál., szerk., bev. és jegyz. Tóth Gyula] (1979) 2.
magyar