H

Hajdu-Moharos József

 • Magyar Településtár (2000)

Hajnóczi J. Gyula

 • Pannónia római romjai (1987)

Hajós Alfréd

 • Hajós Alfréd (2008)

Hajós György

 • Építészek, mérnökök, építõk (2011)

Hála

 • "Hála néktek októberi ifjak" / [összeáll. és szerk.] Szûcs Béla Albert (2006)

Halasi

 • Halasi téka / [szerk. Pap Gábor (1985)

Hamary Dániel

 • Szembesítés ([2003])

Hamvay Ödön

 • Damjanich János élete története és szemelvények nejéhez intézett leveleibõl (1909)

"Harc

 • "Harc a petróleumért" avagy Az olaj szerepe a modern háborúkban / [szerk. Cseh Valentin] (2010)

Harmati Gizella

 • Anyanyelvi rejtvénytár (2002)

Harmincöt

 • Harmincöt év a szõnyi Mezõgazdasági Termelõszövetkezetben, 1950-1985 / [írta és szerk. Nóber Imre] (1985)

Három

 • Három szabad évtized / [fõszerk. Gecsényi Lajos] (1975)

Határsávok

 • Határsávok / szerk. Tóth József (2003)

Hatházi Erzsébet

 • Zümike (2004)

Hazafiak!

 • Hazafiak! / Batthyány Lajos [et al] (1848)

Hazánk

 • Hazánk / szerk. Abafi Lajos (1886)
 • Hazánk / szerk. Abafi Lajos (1887.)
 • Hazánk felszabadulása (1944-1945) / [szerk. Tiszay Andor] (1955)
 • Hazánk felszabadulásának krónikája (1960)

Hegedus Pál

 • Örökségünk (2001)

Hegyesi Márton

 • Az 1848-49-iki harmadik honvédzászlóalj története (2012)

Heimann Éva

 • Éva lányom (2011)

Helyismerei

 • Helyismereti könyvtárosok IV. Országos Tanácskozása : Miskolc, 1997. július 23-25. / [rend. közread. az] MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete ;[szerk. Laki-Lukács László] ; [Mándli Gyula fotó] (1998)
 • Helyismereti Könyvtárosok VII. Országos Tanácskozása / [szerk. Komlósi József] ; [a fotókat Mándli Gyula kész. ; [a konferenciát az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és Bibliográfiai Szekciója szervezte] ; [kiad. a Vvörösmarty Mihály Megyei Könyvtár] (2001)
 • Helyismereti könyvtárosok VIII. Országos Tanácskozása / [szerk. Sipos Csaba] ; [a fotókat Varga Róbert és Mándli Gyula készítette] (2002.)
 • Helyismereti könyvtárosok IX. Országos Tanácskozása / [szerk. Mándli Gyula] ; [a fotókat Csirmazné Cs. Ilona, Csomor Tibor, Mándli Gyula készítette] (2003)
 • Helyismereti Könyvtárosok Országos Tanácskozása: Helyismeret - digitalizálás - Európai Unió (2005)
 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Eger). Helyismereti Könyvtárosok Szervezete. Országos Konferencia: Helyismereti gyûjtemények régen és ma (2010)
 • A helyismereti munka kérdései / [összeáll. és szerk. Vajda Kornél] (1979)

helytállás

 • A helytállás 30 éve / [Szerk. Tamás István] (1986)

Helyzetkép

 • Helyzetkép a régió városairól / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal (2005-) Közép-Dunántúl (2005)

Helytörténész

 • Helytörténész Könyvtárosok Országos Tanácskozása: Helytörténész Könyvtárosok II. Országos Tanácskozása (1996)

Helytörténeti

 • Helytörténeti adalékok a történelem tanításához az 5-8. osztályban

Herczeg Renáta

 • Adatok a Zichy és a Gyürky család mûpártolásához 1. köt.
 • Adatok a Zichy és a Gyürky család mûpártolásához 2. köt.
 • "Plebanust behozni magamban eltökélettem..." (2011)

Herman Ottó

 • A magyar halászat könyve (2008)

Hermann Róbert

 • 1848-1849 (2001)
 • Az 1848-1849-es szabadságharc nagy csatái (2004)
 • Negyvennyolcas történetünk mai állása (2011)

Hetényi János

 • A Magyar Parthenon elõcsarnokai (1853)

Héthy Zoltán

 • Helyismereti tevékenység a könyvtárakban (1970)

Hevesi Attila

 • A magyar-szlovák határvidék földrajza (2003)

Híd

 • Híd Televízió kistérségi adása 2008 november 19. (2008)

Híres

 • Híres zenészek (1912)

Hírünk

 • "Hírünk, nevünk virágozni fog" / [összeáll. Szilágyi N. Zsuzsa] (1998)

Hizsnyan Géza

 • Színházi világaim (2010)

Hocquardum, Bonaventuram

 • Perspectiva der Lutheraner und Calvinisten... (1651)

Hoffmann, Traudel

 • Zümzüm (1974)

Hófúvás

 • Hófúvás szagát / [vál. és szerk. Ács Margit, Szakolczay Lajos] (1993)

Holló András

 • Egyre messzebb (1997)
 • Iszapfalvi legendák (1888)

Hommage

 • Hommage á Vaszary / [a kat. szövegét írta és a kiáll. rend. Wehner Tibor] (1993)

Honvédek

 • könyve / kiad. és szerk Vahot Imre ; szerkesztõtárs Gánóczy Flóris (2011) I. kötet
 • könyve / kiad. és szerk Vahot Imre ; szerkesztõtárs Gánóczy Flóris (2011) II. kötet
 • könyve / kiad. és szerk Vahot Imre ; szerkesztõtárs Gánóczy Flóris (2011) III. kötet Történelmi adattár

Horváth Gergely

 • Magyarország (cop. 2011)

Horváth Róbert

 • Beszélgetések az olajiparról VI. Kõolajfeldolgozásról és kereskedelemrõl (2005)

Hunfalvy János

 • Magyarország és Erdély eredeti képekben (1986) 1. köt. Elsõ szakasz: Magyarország
 • Magyarország és Erdély eredeti képekben (1986) 2. köt. Elsõ szakasz: Magyarország
 • Magyarország és Erdély eredeti képekben (1986) 3. köt. Második szakasz: Erdély
 • Magyarország és Erdély eredeti képekben (1986) 4. kísérõ füz.

Hübner, Johann

 • Száz és négy válogatott bibliabeli históriák, a mellyeket az Ó és Új Testamentomi Szent-Írásokból ... öszve szedett Hübner János (1838)
magyar