C-D

Calmet, Augustin

 • Histoire universelle, sacree et profane, depuis lecommencement du monde jusqu'a nos jours (1738)

Cenner Mihály

 • Jászai Mari (1957)

Csáky Károly

 • Hagyományõrzõ és változó települések (2004)
 • Katalin-naptól Gergely-napig (2005)
 • Sándor-naptól Úrnapig (cop. 2006)

CSALLÓKÖZ

 • A Duna Múzeum archívumábólCsallóközi aranyász ; Vizet a rostára ; Aranymosás a Dunán ; Fildraky Nándor drávai aranymosó ; Pannónia aranya / [válogatta György Károlyné Rabi Lenke]
 • Gyulai Rudolf: Az Alsó-csallóközi és Csilizközi Egyesült Ármentesítõ és és Alsó-csallóközi Belvízlevezetõ Társulat története (2003)
 • Gyulai Rudolf: Az alsó-csallóközi és csilizközi egyesült ármentesítõ és alsócsallóközi belvízlevezetõ társulat története (1896)
 • Koncsol László: A Csallóköz városai és falvai (2001-) 1. Albár - Füss (2001)
 • Koncsol László: A Csallóköz városai és falvai (2001-) 2. Gancsháza - Kulcsod (2003)
 • Koncsol László: A Csallóköz városai és falvai 3. köt. A Csallóköz városai és falvai (cop. 2001)
 • Koncsol László: Csallóközi merülések (2007-2008) 1. (2007)
 • Koncsol László: Csallóközi merülések (2007-2008) 2. (2008)
 • László Endre, N: Csallóközi történetek (2006)

Csaplár Benedek

 • Révai Miklós élete (1881-1886) 1. köt. (1881)
 • Révai Miklós élete (1881-1886) 2. köt. (1883)
 • Révai Miklós élete (1881-1886) 3. köt. (1886)

Csapodi Csaba

 • A "Magyar Codexek" elnevezésû gyüjtemény (K 31 - K 114) (1973)

CSÁSZÁR

 • Szántó Irén: Császár község plébániatemploma (1941)

CSATKA

 • Haraszti Mihály: Csatka ([1993])

Cseh-Szlovákiai

 • Magyar KÉpzõmûvészek Társasága / [Rend. és szerk. Farkas Veronika] (1990)

Cser Magdolna

 • Aranyvándor (2001)
 • Aranykulcs : Magdus néni versei felnõtteknek (2003.)
 • Napmenyegzõ (2002)
 • Virághintó : Magdus néni versei gyermekeknek III. (2003)

Csernok Attila

 • A komáromi pontonhíd (2008)
 • A valóság erejével ... (2009)

Csics Gyula

 • Magyar forradalom, 1956 (2006)

Csikány Tamás

 • Honvédtüzérség az 1848-49-es szabadságharcban (2000)
 • A szabadságharc kézi lõfegyverei, 1848-1849 (cop. 2012)

Csokonai

 • a víg poéta / szerk. és jegyz. Kellner Bernát (1975)

Csordás Zsuzsanna

 • Gida- Mida lak ([2007])

Czeglédy Gabriella

 • Papírsárkány (1991)

Czibulka Imre

 • Helynevek máz alatt (2011)

Dancs József

 • Szeresd a szépet (1992)

Demeter Zayzon Mária

 • Kisebbségek-közösségek határon innen és túl (2002)

A demokratikus

 • A demokratikus magyarország újjáépítése / [összeáll. Ráth László]

Dévai Judit Sz.

 • Identitás szélzúgásban (1993)

Dezsényi Béla

 • A magyar sajtó 250 éve (1954) 1. köt.

Dívák,

 • Dívák, primadonnák, színésznõk / [a katalógust szerk. Gajdó Tamás] ([2003])

Dobi István

 • A parasztság jövõje a szövetkezet (1955)
 • Szocialista mezõgazdaság - gazdag parasztélet (1958)
 • Vallomás és történelem (1962) 1. köt.
 • Vallomás és történelem (1962) 2. köt.

Dobosi Viola, T

 • Õsemberek az Által-ér völgyében (1999)

Dokumentumok

 • Dokumentumok a magyar közoktatás reformjáról 1945-1948 (1979)

Döme Piroska

 • Harcoló Bányász (1974)

DUNA

 • Csáky Károly: A Dunától a Szitnyáig (2003)
 • Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán (1980)
 • Csonkaréti Károly: Haditengerészek és folyamõrök a Dunán (1991)
 • Deák Antal András: A folyó, amely éltet és összeköt - a Duna (2010)
 • Duna / Szerk. Pap Miklós. [Ill.] Biczó Tamás, Elekes Judit, Szecskó Tamás. (1964)
 • A Duna (2001)
 • Katona Miklós: A Magyar Duna-Tengerhajózás regénye (2000)
 • Horváth Tamás: A Duna mint nemzetközi folyó
 • Szentkláray Jenõ: A dunai hajóhadak története (1885)
 •  

DUNAALMÁS

 • Ferenczy Miklós: Dunaalmás 1848-1849-ben (1977)
 • Ferenczy Miklós: Dunaalmás 1848/49-ben
 • Ferenczy Miklós: Dunaalmás gyógyvize (2008)
 • Ferenczy Miklós: Lilla különös házasságkötései Dunamocson és Dunaalmáson (2005)
 • Ferenczy Miklós: Mária Terézia királynõ Almáson. Balneológia. Gyógyfürdõügy. Gyógyidegenforgalom (2006[!2005])
 • Ferenczy Miklós: Mikoviny Sámuel bizalmas levele a Bécsi Kamarához az almási gyógyvizek ügyében (2003)
 • Ferenczy Miklós: Török világ Dunaalmáson (2000)
 • Ferenczy Miklós: T.T Wáli István éremgyûjtõ prédikátor cigánynyelv kutató Dunaalmáson (2004)
 • Tóth Ferenc: Szülõfalunk Dunaalmás (1994)

Dunamenti

 • Dunamenti urbanizálódó térség / Központi Statisztikai Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága (1999)

DUNÁNTÚL

 • Borsos Balázs: A magyar népi kultúra régiói (2011) 1. Dunántúl, Kisalföld, Alföld
 • Dunántúl (1970)
 • Dunántúli egyházleírások a XVIII. századból / [...szerk. és sajtó alá rend. Hudi József et al.] (2002)
 • A Dunántúli Református Egyházkerület prédikátorai és rektorai / [szerk. Köblös József, Kránitz Zsolt] (2009-) 1. 1526-1760 (2009)
 • Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája, 1944-1945 (1984)

Dunatáji krónika

 • Dunatáji krónika / [szöveg és grafikai terv Frantisek Hegely] ; [ford. Turner Mária] (1966)

Dvihallyné Oszuskó Sarolta

 • Versek állatokról, szivárványról és sok másról... (2009)
magyar