B

Babits Mihály

 • A második ének (1942)

BÁBOLNA

 • Bábolna / [összeáll. és szerk. Lengyel Zsuzsa] (1988)
 • Bábolna : Kisbér : Komárom : Oroszlány / [fotók Juhász Attila] ; [kiad. a négy! város polgármesteri hivatala] ([199?])
 • Bábolna / [kiad. a Bábolnai Állami Gazdaság] ([1964?])
 • Baerenkopf Ignác: De dominio nobilium Hungariae, deque cladis ad Mohácsium causa, cum appendice ... vindiciae contra Adamum Franciscum Kollár (1790)
 • Új módszerek, eljárások Bábolnán

BAJÓT

 • Bajótról, mindenkinek / [szerk. Bárdos István, közread. Bajót Község Önkormányzata] (2000)

Ballun Viktória

 • Álmodj szépeket! (1998)

BAKONY

 • Bakonyalja / kiad. Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetsége ([2000])
 • Bakonyszombathely múltja és jelene / szerkesztette Bódai Julianna Éva, Géringer Istvánné, Miszlai László, Pintérné Ballabás Márta (2008)
 • Eötvös Károly: A Bakony (1909) 1. kötet
 • Eötvös Károly: A Bakony (1909) 2. kötet

Bányászélet

 • Bányászélet versben és prózában / [bev. Berde Mihály] (1956)

Baranyay József

 • Baranyay József nagyobb munkái (2002)

Barassó Péter

 • Vadõr voltam, vadõr lettem újra (cop. 2005)

Barcy Zoltán

 • A magyar légvédelmi tüzérség, 1914-1945 ; Légi gyõzelmek, 1914-1945 (2008)
 • A szabadságharc hadserege (1986)

Bárdos István

 • Entdeckungsereise Entlang Den Beiden Ufern Der Donau In Der Euroregion Waag-Donau Eipel (2005)
 • Kirándulás a Duna két partján a Vág-Duna-Ipoly Eurorégióban (2005)
 • Trip on the two sides of river Danube in Vág-Danube-Ipoly Euro-Region (2005)
 • Vylet na oboch brehoch Dunaja v Euroregione Váh-Dunaj-Ipel' (2005)

Bárdos László István

 • Bányászszív és bányászököl (1958)
 • Egy bányászváros a szocialista fejlõdés útján (1960)

Barkóczy László

 • Die römischen Inschriften Ungars (1972) 2. Lfg. Salla, Morgentiana, Mursella, Brigetio (1976)

Barna Jónás

 • A szabadságharc hõsregéi ([1918])

Baróti Szabó Dávid

 • A magyarság virági (1803)

Bartalos Mária

 • A szenvedés lángja (2003)

Bartl József

 • volt hadnagy... ([1849])

Basics Beatrix

 • Betlér és Krasznahorka (2005)

Bátori-Schulcz Bódog

 • Bátori Schulcz Bódog emlékiratai 1848/9-iki szabadságharczból (2011)

Beck, Wilhelmine

 • Memoiren einer Dame während des letzten Unabhängigkeitskrieges in Ungarn. ... (1851)

Becsülettel

 • Becsülettel élünk és halunk. Lantai Vince zászlós naplója / szerk. Selmeczi István (cop. 2013)

Beke István

 • Drafológia (2006)

Bél Mátyás

 • Az újkori Magyarország földrajzi - történelmi ismertetése (1989)

Bence Erika

 • A múlt horizontja (2011)

Bene János

 • A magyar királyi honvéd huszár tisztikar, 1938-1945 (2006)

Benedek Elek

 • Nagy magyarok élete (1907)

Bencsik Gábor

 • Vármegyék könyve ([2008]-) 2. r.

Benyák Bernát

 • Joas (1931)

Bényei Miklós

 • Genius loci (2004)
 • Helyismeret, helytörténet (2008)
 • Helytörténet, iskola, könyvtár (1997)
 • A helyismereti munka alapjai (2002)

Beöthy László

 • Beöthy László válogatott mûvei (1859)
 • Puncs 1855-re (1855)

Beöthy Zsigmond

 • Beöthy Zsigmond beszélyei (1855)
 • Beöthy Zsigmond összes költeményei (1851)

Beöthy Zsolt

 • Arany János (1923)
 • Kálozdy Béla (1908) 1. köt.
 • Kálozdy Béla (1908) 2. köt.
 • A magyar irodalom kis-tükre (192?)
 • A magyar irodalom története 2. köt. Kisfaludy Károly felléptétõl a kiegyezésig (1907)
 • A mûvészetek története a legrégibb idõktõl a XIX. század végéig (1906-1912) 1. Ó-kor (1906)
 • A mûvészetek története a legrégibb idõktõl a XIX. század végéig (1906-1912) 2. Középkor (1907)
 • A mûvészetek története a legrégibb idõktõl a XIX. század végéig (1906-1912) 3. Uj-kor (1912)
 • Rajzok (1879)
 • Régi nóták ([1920])
 • A tragikum (1885)

Bercsényi Miklós

 • Bercsényi Miklós, Székesi gróf Levelei Károlyi Sándorhoz 1703-1711 (1868)

Beretz Katalin

 • Puskák - pajzsok - fohászok (2001)

Bergerné Gere Ida

 • Igénykutatás egy fiókkönyvtárban

Berta Györgyné

 • Ezredforduló a Közép-Dunántúlon (2002)

BIBLIOGRÁFIÁK

 • Bárdos László István: Komárom megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája (1962)
 • A magyarországi iskolai értesítõk bibliográfiája / [kiad. az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest) (1989-) 10. köt. 1850/51-1948/49 (2002)
 • A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyûjteményének bibliogáfiája / összeáll. Végh László ; [mtársak Varga Márta, Bugár Beáta] (2000) 1.kötet
 • A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyûjteményének bibliogáfiája / összeáll. Végh László ; [mtársak Varga Márta, Bugár Beáta] (2000) 2. kötet
 • Csomor Tibor: Magyarország Honismereti bibliográfia (1972) 1. köt. (1972)
 • Simon Attila: A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája, 1990-2002 (2004)
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia, 1987-1988 / összeáll. ... L. Juhász Ilona (1998)

Bilkó István

 • A tûz krónikája (1997)

Bobest Éva

 • A támadás célja: olajfinomítók! (2010)

Bodó László

 • A Nagykunság és Kunhegyes részvétele az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharcban (1999)

Bodor Antal

 • Magyarország honismereti irodalma, 1527-1944 (1984)

Bogdánffy Antal

 • fölkelõ seregbeli volt alezredes,... ([1849])

Bognár Cecil

 • A fizika alapfogalmainak és alapelveinek ismeretelméleti vizsgálata (1911)

Bognár János

 • Beteljesedés
 • Életmorzsák (1998)

Bölcskei János

 • No pasaran! (1977)

Bona Gábor

 • Hadnagyok és fõhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban (1998-1999) 3. köt. R - Zs (1999)
 • Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban (2008) 1. kötet A - K (2008)
 • Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban (2008) 2. kötet L - Zs (2009)

Bóna István

 • A középkor hajnala (1974)

Bordács Ilona

 • Emlékezés, aranyzsinór, te vezess! (2002)
 • Emlékezés, aranyzsinór, te vezess! (2012)

Borhy László

 • Pannoniai falfestmény (2001)

Borus József

 • Dembinski fõvezérsége és a kápolnai csata (1975)

Boussaguet, Jean

 • Ego sum gallicus captivus (1980)

A Bős-Nagymarosi

 • A Bõs-Nagymarosi vízlépcsõrendszer (1986)

Brankovics György

 • A magyar szabadságharcz története ([1899])

Brueys, David Augustin de

 • Okos elmének mulatozásai (1783)

budai

 • A budai basák magyar nyelvû levelezése / ... szerk. Takáts Sándor, Eckhart Ferencz, Szekfû Gyula (2011) I. 1553-1589

Bueno, Salvador

 • Cinco siglos de relaciones entre Hungría y América Latina (1977)

Bús János

 • Béke poraikra... (1999)
 • Béke poraikra... (1999-) 2. Dokumentum-emlékkönyv a II. világháborúban a történelmi Magyarország területén elesett, meghalt magyar katonákról és munkaszolgálatosokról (2001)
 • Béke poraikra... (1999-) 3. Dokumentum-emlékkönyv a második világháború nyugati hadmûveleti területén és a nyugati hadifogságban meghalt magyar katonákról (2013)

Büttner Emil

 • "Csata mezejérül írom pár soraim" (1989)
magyar