A-Á

ÁCS

 • 100 éves az Ácsi Cukorgyár / [szerk. Dancs József] (1971)
 • Alföldi Kálmán: Adatok az ácsi református egyház és a település történetébõl (2008)
 • Dancs József: Szülõfalum Ács, a két világháború között (1994)
 • Farkas József: A 100 éves Ácsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület története (1883-1983) (1983)
 • Kulcsár Emil Miklós: Ács története az õskortól a XVIII. századig (1994)
 • Pável Márta: Ács község szólásai (1983)
 • Petrik József: 125 éves az Ácsi Cukorgyár ([1996])
 • Szûcs Béla Albert: Ácsi ipartestület történetébõl ([1998])

 

Ács Anna

 • Jókai és Balatonfüred ([1997])

Acsády Ignác

 • Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd uralkodása alatt (1888)

Ádám László

 • A Kisalföld és a nyugat-magyarországi peremvidék (1975)

Adámy Béla

 • A magyar kõolajfeldolgozóipar története az államosításig (1968)

Adorján Andor

 • Nagy katonák (1912)

Ág Tibor

 • Az aranykert muzsikája (1999)

Agócs Gergely

 • Kürti bandák (2004)

Agócs Zoltán

 • 100 éves a komáromi Erzsébet-híd - Dunajsky most v Komarne 100 rocny (1992)

Ágoston László, T.

 • Lenkey huszárok (cop. 2009)

Agrárfejlodés

 • ipari környezetben / szerk. Pulay Zoltán ; Técsi János (1970)

Agrárpolitika

 • és agrárátalakulás Magyarországon / szerk. Balogh Sándor és Pölöskei Ferenc (1979)

Alapi Gyula

 • Gyulai Rudolf élete és mûködése (1907)
 • A morva-cseh és magyar érintkezés a magyar középkor végéig (1934)
 • A csallóközi halászat története (2011, cop. 1933)
 • Kultsár István 1760-1828 (1911)

Alapy Gáspár

 • Polgármesteri jelentés (2008)

Alapy Gyula

 • A csallóközi halászat története (2011, cop. 1933)
 • Kultsár István 1760-1828 (1911)

Állami

 • Az állami gazdaságok termelési ankétjai / [szerk. Simon-Ruszinkó Gábor] (1962)

Az államosítás

 • Az államosítás közoktatásunkban / [Szerkeszette Arató Ferenc, írta Horváth Márton et al.] (1976)

Almacsutka

 • [szerk. Hajnal DÓra] ; [a szerkesztésben részt vett Kántor Krisztina, Mikolasek Zsófia] ; [borító Turi Katalin] (2007)
 • [szerk. Hajnal DÓra] ; [a szerkesztésben részt vett Kántor Krisztina, Mikolasek Zsófia] ; [borító Turi Katalin] (2008)

ALMANACHOK

 • Bene János: Huszár almanach, 1938-1945 (2010) [1]. A - K
 • Bene János: Huszár almanach, 1938-1945 (2010) [2]. L - Zs
 • Nyugállományú magyar pedagógusok almanachja / szerk. Halász Imre (1936)

ALMÁSFÜZITŐ

 • Almásfüzitõ 2008 / [összeáll. Fekete Józsefné] ; [fotók Vizur János, Laczi Károly, Papp László] ; [nyomda alá rend. Bekéné Magyar Melinda] (2008)
 • Az Almásfüzitõi Timföldgyár története életrajzokban / [szerk.] Kaptay György ; [Füzitõ Barátainak Köre] (2003)
 • Az almásfüzitõi Timföldgyár története életrajzokban / [ szerk.] Kaptay György ; [közread. Füzitõ Barátainak Köre] (2005)
 • Füzitõi életrajzok / Kaptay György ; [közread. a Füzitõ Barátainak Köre] (2006)
 • Füzitõi életrajzok / Kaptay György ; [közread. a Füzitõ Barátainak Köre] (2007)
 • Füzitõi életrajzok / Kaptay György ; [közread. a Füzitõ Barátainak Köre] (2008)
 • Füzitõi füzetek / [szerk. a szerkesztõbizottság ; írták Egervári József et al.] (2002)
 • Füzitõi füzetek / [szerk. a szerkesztõbizottság] ; [írták Fekete Józsefné et al.] (2003)
 • Füzitõi Füzetek / [fõszerk. Molnárné Taár Izabella] ; [szerkeszti a szerkesztõbizottság] (2004)
 • Füzitõi füzetek IV. / [fõszerk. Molnárné dr Taár Izabella] ; [szerk.Kaptay György, Dr Halász Sándor] (2005)
 • Kaptay György: Füzitõi füzetek (2006)
 • Füzitõi Füzetek VI. / [fõszerk. Molnárné dr. Taár Izabella] ; [szerk.biz. Kaptay György, Dr. Halász Sándor] ; [fotók Kerekes Géza, Marosi Zsuzsanna] (2007)
 • Füzitõi Füzetek VII. / [fõszerk. Molnárné dr. Taár Izabella] ; [szerk.biz. Kaptay György, Dr. Halász Sándor] ; [fotók Csapó János, Szûcs Péter, Laci Károly, Marosi Zsuzsanna] (2008)
 • Kaptay György: Füzitõi füzetek VIII. (2009)
 • Füzitõi füzetek IX. / fõszerk. Molnárné Taár Izabella ; szerk. Halász Sándor (2010)
 • Füzitõi füzetek X. / [szerk. Molnárné Taár Izabella, Halász Sándor] (2011)
 • Hörömpöly Mihály: Almásfüzitõ helytörténete az õskortól napjainkig (1998)
 • Kaptay György: Az 1956-os forradalom és megtorlás története Almásfüzitõn (2002)
 • Molnárné Taár Izabella: Almásfüzitõ legújabb kori 50 éve (2008)

Alszeghy Zsolt

 • Illei János élete és írói mûködése (1908)

Amiről

 • Amirõl a kövek mesélnek / szerk. Lengyel Gyula ; rend. Orbán Ágnes ; közread. Duna Televízió Porrajmos / rend. Varga Ágota (2001)

ANTOLÓGIÁK

 • Elsõ komáromi antológia / [szerk. Györgyné Rabi Lenke, Mikolasek Sándor, Csendes Toll] ; [tervezte Ölveczky Gábor] (2010)
 • Gyõri antológia 2006 / [szerk. Csáky Anna, Kecskés Róza, Kelemen Ákos] ; [...ill. Kulcsár Nárcisz] ; [közrem. Füssy Angéla, Molnár György] (2006)
 • Gyõri antológia 2007 / [szerk. Csáky Anna, Kecskés Róza, Kelemen Ákos] ; [...ill. Kulcsár Nárcisz] ; [közrem. Ansa 7 Stúdió] (2007)

Aradi

 • Aradi vértanúk emlékalbuma 1849-1999 / szerk. Tarics Péter (2002)

Aranykertben

 • Aranykertben aranyfa / Harmat Lajosné Vöröss Kornélia gyûjtésébõl ; szerk. Kriston Vizi József ; Ill. Bognár Balázs (2004)

Arcképcsarnok

 • összeáll. és szerk. Balázs F. Attila ; fényképezte Görföl Jenõ (2004)

Arlett László

 • Csillag és hullása... (2011)

Asztalodon

 • üvegróka (cop. 2001)
magyar